ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Thursday, October 3, 2013

ျမန္မာစာစနစ္ပါတဲမိုဘိုင္းလမ္းညႊန္ sm3md2013 ( for Android)
ကဲ..ဒီတစ္ခါလဲ ေရႊျမန္မာေတြအတြက္ ေရႊျမန္မာေတြေရးသား
ထားတဲ့ေဆာ့ဖ္၀ဲေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ.......

မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ဖုန္းျဖင့္စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊ ၾကိဳတင္ booking/ Reservation
တင္ျခင္း၊ဖုန္းျဖင့္အမွာစာမွာၾကားျခင္းႏွင့္အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားေခၚယူျခင္းအစရွိသည္တို႕ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရလိုအပ္ႏုိင္မည့္
ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္လိပ္စာမ်ားကိုစုစည္းေပးထားပါသည္။
တစ္ေန႕တာလိုအပ္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈေပါင္းစံုကိုလည္းစုစည္းေပးထားပါတယ္။ ယင္းအျပင္
သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ေနရာအလိုက္ ၊ လုပ္ငန္း
မ်ား၏ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္းရွာေဖြစနစ္ျဖင့္ရွာေဖြႏုိင္ရန္စီမံထားေသာ
ေဆာ့ဖ္၀ဲေလးျဖစ္ပါတယ္။
လိုခ်င္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းယူႏို္င္ပါတယ္ဗ်ာ....

www.mmitsky.comအဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org

No comments:

Post a Comment