ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Tuesday, October 29, 2013

ခင္ပြန္းႀကီးရွိခုိး v.1.0 APK

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါး ဘုရားရွိခုိး အသံုးခ် ပ႐ိုဂရမ္တြင္ မိမိ ျပစ္မွားမိသည္ ရွိေသာ ခင္ပြန္းႀကီး ဆယ္ပါးအား အျပစ္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ ရွိခိုး ကန္ေတာ့ ေတာင္းပန္ႏုိင္ေစရန္ ရယ္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဤအသံုးခ် ပ႐ုိဂရမ္တြင္ ဘုရားရွိခုိးပံု၊ ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါး ကန္ေတာ့ခန္း၊ ဆုေတာင္း အျပင္ ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါး ကန္ေတာ့ရျခင္းအတြက္ ရရွိႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ျပစ္မွားမိသည္ ရွိေသာ္ က်ေရာက္ႏုိင္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ား၏ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ မ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ပိုၿပီးသိခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဒါင္းလုတ္ဆြဲလိုက္ပါဗ်ာ။


Download => Link 1 / Link 2 / Link 3
credit : mousemouselay

No comments:

Post a Comment