ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Tuesday, October 29, 2013

ျမန္မာ ဆို႐ိုးစကား

jas

လူအမ်ား ဆင္ျခင္၊ မွတ္သား လိုက္နာ က်င့္ၾကံဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ စံျပဳ၍ ပံုခိုင္း ေျပာဆိုေလ့ ရွိသဥ၁့္ စကားပံုမ်ား၊ ေရွးအဆက္ကပင္ လူအမ်ား ေျပာဆို သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသဥ၁့္ ဆို႐ိုးစကားမ်ား ကို ဤအသံုးခ်ပရိုဂရမ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ေမာက္ေမာက္ေလး 

No comments:

Post a Comment