ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Friday, October 11, 2013

iPhone 5 , 5 s နွင္ ့ 5 c တို ့၏ ( top ten secret codes) မ်ား


iPhone 5 , 5 s နွင္ ့ 5 c တို ့၏ ( top ten secret codes) မ်ား
===================================


1 ။ *#06# to find ime number (it will work many of smart phone)

2 ။ *#21# is display information about call forwarding (call voice and data )

3 ။ *#62 # information call forwarding if iphone is switched or in case of none of services is available

4 ။ ## 002 # this code disable call forwarding .

5 ။ *#30# this codes allow (or) blocks the phone number calling you

6 ။ *# 31 # allow you to hide your number.

7 ။ *#33# multiple configuration like (call,sms,data,etc..) and show wether they are enabled or not.

8 ။ *#61# to know miss call

9 ။ *#43# to verify status call wating like ( sms,data and sync data )

10 ။ *3001#12345#* to display many of inner setting of your phone.

========================================
ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

No comments:

Post a Comment