ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, October 12, 2013

အင္တာနက္သံုးသူေတြသိသင့္တဲ႔ အသံုးမ်ားတဲ႔ internet browser ေတြရဲ႕ Keyboard Shortcut မ်ား


ကၽြန္ေတာ္တို႕ အင္တာနက္အသံုးျပဳဖို႕အတြက္ Internet Browser ေတြ သံုးရပါတယ္
နာမည္ႀကီးတာေတြကေတာ့  Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, 
Apple Safari and Internet Explorer ေတြပါ ။
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ Keyboard shortcut ေတြကို သံုးရတာ
အခ်ိန္ကုန္သက္သာတာေပါ့ ေနာက္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆို ပိုကၽြမ္းက်င္တဲ႔ လူေတြက
Shortcut ေတြသာ သံုးၾကတာေပါ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သိထားဖို႕ေတာ့
လို္ပါတယ္ ။  ေအာက္မွာ တကယ္လိုအပ္တဲ႔ Shortcut ေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Browser Tab/Window Controlling
 • Ctrl+T - Open a New Tab.
 • Ctrl+N – Open New Browser Window.
 • Ctrl+1 to Ctrl+8 - Lets you to switch the specified Tab from 1 to 8 location from the left.
 • Ctrl +9 - It will direct switch you to the last Tab of the currently opened Browser window.
 • Ctrl+W - Lets you to close the currently opened/focused Tab.
 • Ctrl+Shift+T - Reopens the last opened tab.
 • Ctrl+F4, Alt+F4 - To close the opened browser window.
 • Alt+F4 shortcut is also used to close other non-browser windows too.
 • Ctrl+Tab, Ctrl+Page Up - Lets you to visit the next tab to your currently focused Tab on the Right side.
 • Ctrl+Shift+Tab, Ctrl+Page Dn - Switch to the next tab on the left side i.e., previously opened Tab.
Mouse Shortcuts For Tab

 • Middle Click (On Tab)- Closes The Current Tab.
 • Ctrl+Left Click, Middle Click - Open a link in Background Tab, without showing.
 • Ctrl+Shift+Left Click - Open a link in a new Tab.
 • Shift+Left Click - Open clicked link in a new window.
Browser Navigation Controls

 • Backspace Key, Alt+Left Arrow - Back Navigation.
 • Shift+Backspace, Alt+Right Arrow - Forward Navigation.
 • F5  - Refresh/ Reload (Works with Non-Web Browser Windows too).
 • Ctrl+F5 - Reload the webpage without using cache data, re-downloading full webpage.
 • Escape - Stop Loading/Processing.
 • Alt+Home - Homepage i.e., about:home location of browser.
Zoom Control

 • Ctrl and +, Ctrl+ Mousewheeel Up - Zoom In Entire Domain Website.
 • Ctrl and -, Ctrl+Mousewheel Down - Zoom Out Entire Domain Website.
 • Ctrl+0 - Default Zoom level.
 • F11 Key - Enables Full Screen Browser Mode.
Scroll Control
 • Scapebar Key, Page Down - Down Frame/Fold of entire webpage.
 • Shift+Spacebar Key, Page Up - Up Frame/Fold of entire webpage.
 • Home - At the Top of Webpage.
 • End - Bottom of Webpage.
 • Mouse’s Middle Click - Scroll along the mouse’s cursor location in Windows OS.
Address Bar

 • F6, Ctrl+L, Alt+D - Put cursor and focus at Address bar to type there.
 • Ctrl+Enter Key - Adds www. at beginning and .com at end of a word. For e.g., if you type techgyd and hit Ctrl+Enter, it will take you to www.techgyd.com.
 • Alt+Enter - Duplicate the current Tab.
Browser’s Search Control

 • Ctrl+E - Takes you to built-in search box of browser. If the browser is not having separate searchbox, it will takes you to address bar.
 • Alt+Enter - Perform Search from searchbox’s word in a separate new tab.
 • F3, Ctrl+F - In-page search to search keyword, character string on current page.
 • F3, Ctrl+G - Search Next (After starting in-page search).
 • Shift+F3, Ctrl+Shift+F3 - Search Previous (After starting in-page search).
History & Boomark Controls

 • Ctrl+H - Open Browsing History Log.
 • Ctrl+J - Open Download History.
 • Ctrl+D - Bookmark Current WebPage.
 • Ctrl+Shift+Del - Opens The “clear browsing data” window.
Other Functions

 • Ctrl+P - Prints the currently Opened Page.
 • Ctrl+S - Save the current WebPage, Document, Image etc.
 • Ctrl+O - Lets you open a file from computer.
 • Ctrl+U - Open Source Page of currently opened WebPage.
 • F12 - Developer Mode, Opens the developer tools (Needed Firebug extension in Firefox).
ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္)
www.aungkyaw.net

No comments:

Post a Comment