ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Monday, October 14, 2013

ျမန္မာဒဂၤါးျပားေလးေတြနဲ႕ေခါင္း၊ ပန္း လွန္ရေအာင္ ( FOR ANDROID )ျမန္မာ့ရိုးရာ က်ပ္၊ျပား၊ မူးေစ့၊ မတ္ေစ့ မ်ားနဲ႔ ေခါင္းပန္း လွန္တန္း
ေဆာ့ရ မယ့္ Application ျဖစ္ပါတယ္။ေခတ္အဆက္ဆက္က
အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ ေငြဒဂၤါးေပါင္း ၃၄ မ်ိဳး ထည့္သြင္း ထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
 ေခတ္အဆက္ဆက္က အသံုးျပဳခဲ့တဲ ဒဂၤါးျပားမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္လို႔
ေဆာ့ကစားႏိုင္ ပါတယ္။တကယ့္အျပင္မွာ ေခါင္းက်ႏိုင္ေခ်က ၅၅ ရာခိုင္ႏွုန္း
အခြင့္အေရးရွိ ပါတယ္။ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာထားျခင္း ျဖစ္ျပီး ေခါင္းဘက္အျခမ္းက ပိုေလးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု Application ထဲမွာေတာ့ ေခါင္းက်ႏိုင္ေခ်နဲ႔ ပန္း က်ႏိုင္ေခ် ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းဆီပါပဲ။DOWNLOAD


No comments:

Post a Comment