ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Monday, October 7, 2013

Adobe Illustrator CS6 + Crack 1000% Working

 Adobe Illustrator CS6 ကို Email ကေန ေတာင္းထားလို႔ အားလံုးအတြက္ တဆင့္  ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္.. Full Version အတြက္  Crack ကို သက္သက္ ခြဲတင္ေပးထားပါတယ္...။ (ကိုယ္တိုင္တင္ေပးထားတာ မဟုတ္ပါ)

Description

Adobe Illustrator CS6 cracked it is software package is usually driven with the brand new Adobe Mercury Effectiveness System to help you use velocity as well as balance on huge, intricate documents. A modern day, updated screen streamlines daily chores. Innovative imaginative equipment let you seize your eye-sight a lot better than previously. Layout along with velocity as well as precision inside Adobe® Illustrator® CS6 software package as well as offer convincing vector visuals for virtually any channel. Try things out openly as well as seize your imaginative eye-sight along with complicated patterns, color, intricate outcomes, as well as loaded typography — all motivated with a effective overall performance system.

Adobe Illustrator CS6 Features

Adobe Mercury Effectiveness System
Use precision, velocity, as well as rock-solid balance on huge, intricate documents because of local 64-bit service on Macintosh personal computer OPERATING-SYSTEM as well as Windows®, along with RAM as well as efficiency optimisation.

A number of artboards
Manage as well as view nearly 100 artboards connected with various sizing's overlapping or perhaps over a grid. Rapidly add, remove, reorder, as well as title. Save, upload, as well as printing individually or perhaps with each other.

Gradients as well as openness
Interact with gradients entirely on your object — identifying the actual dimensions connected with elliptical gradients, croping and editing hues, as well as changing opacity. Possibly build gradients on shots as well as works.

Highly detailed visuals as well as word for net as well as cell
Develop as well as align vector physical objects precisely on the file's pixel grid for fresh, razor-sharp raster visuals. Use word anti-aliasing choices for particular person word supports.

Image Track
Together with turn raster images to be able to editable vectors using a effective tracing serps. Acquire fresh traces, correct appropriate, as well as reliable final results applying easy, spontaneous settings.

Click Here to Download Part 1
 
Click Here to Download Part 2
 
Click Here to Download Crack Only

No comments:

Post a Comment