ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Friday, October 11, 2013

Acer Aspire 4752 & 4752G All Drivers Free Download


Driver Acer Aspire 4752G Windows 7 32/64 bit

Tinminlwin: အစ္​ကို က်​ေတာ့စက္​က Acer notebook aspire 4752 / window 7 / 64 bit ပါ။ က်​ေတာ့စက္​က စက္​​ေပၚမွာပါတဲ့ ​ေမာက္​လိုကလိလို႔ရတဲ့ Touchpad နွင္​့ စက္​မွာပါတဲ့ keyboard က key ​ေတြလုပ္​လို႔ နွိပ္​လို႔မရ​ေတာ့လို႔...

ေအာက္မွာ တင္ေပးးထားတဲ႔ မိမိစက္နဲ႔ ကိုက္ညီမဲ့ Touch Pad Driver ကို ေဒါင္းယူျပီး Install လုပ္ၾကည့္ပါေနာ္...:)

Download drivers Acer Aspire 4752G for Windwows 7 32-bit
 
Intel Chipset Driver Version : 9.2.0.1021
Realtek Audio Driver Version : 6.0.1.6423
Intel VGA Driver Version : 8.15.10.2345
NVIDIA VGA Driver Version : 8.17.12.8590
NVIDIA VGA Driver(PhysX)  Version : 9.10.0513
Intel SATA AHCI Driver Version : 10.1.5.1001
Intel Intel iAMT Driver Version : 7.0.0.1144
ALPS Touchpad Driver Version : 7.6.2015.1203
Synaptics Touchpad Driver Version : 15.1.18.0
Renesas USB Driver (3.0) Version : 2.0.32.0
Broadcom Card Reader Driver Version : 1.0.0.218
liteon Modem Driver Version : 2.2.99
Huawei 3G Module Driver  Version : 6.0.1.289
Atheros Bluetooth Driver (4.0) Version : 7.4.0.96
Atheros Bluetooth Driver (3.0) Version : 7.2.0.60
Broadcom Bluetooth Driver (4.0) Version : 6.5.0.2200
Broadcom Bluetooth Driver (3.0) Version : 6.3.0.7300
Broadcom LAN Driver Version : 14.4.0.4
Intel WiMax Driver Version : 5.30.1005.3
Atheros Wireless LAN Driver Version : 9.1.0.209
Broadcom Wireless LAN Driver Version : 5.100.235.19
Intel Wireless LAN Driver  Version : 14.0.2.2

Download drivers Acer Aspire 4752G for Windwows 7 64-bit
 
Intel Chipset Driver Version : 9.2.0.1021
Realtek Audio Driver Version : 6.0.1.6423
Intel VGA Driver Version : 8.15.10.2345
NVIDIA VGA Driver Version : 8.17.12.8590
NVIDIA VGA Driver(PhysX) Version : 9.10.0513
Intel ATA AHCI Driver Version : 10.1.5.1001
Intel Intel iAMT Driver Version : 7.0.0.1144
ALPS Touchpad Driver Version : 7.106.2015.1203
Synaptics Touchpad Driver Version : 15.1.18.0
Renesas USB Driver (3.0) Version : 2.0.32.0
Broadcom Card Reader Driver Version : 1.0.0.218
liteon Modem Driver Version : 2.2.99
Huawei 3G Module Driver Version : 6.0.1.289
Atheros Bluetooth Driver (4.0) Version : 7.4.0.96
Atheros Bluetooth Driver (3.0) Version : 7.2.0.60
Broadcom Bluetooth Driver (4.0) Version : 6.5.0.2200
Broadcom Bluetooth Driver (3.0) Version : 6.3.0.7300
Broadcom LAN Driver Version : 14.4.0.4
Intel WiMax Driver Version : 5.30.1005.3
Atheros Wireless LAN Driver Version : 9.1.0.209
Broadcom Wireless LAN Driver  Version : 5.100.235.19
Intel Wireless LAN Driver  Version : 14.0.2.2

 
Acer Aspire 4752 & 4752G Drivers for Windows 7 (32bit)

Driver Name
Driver
Download
Realtek High-Definition Audio Driver
Audio
Atheros Wireless LAN Driver
Wifi
NVidia GForce 520GT Driver
VGA
Intel Mobility Graphics Driver
VGA
Synaptics TouchPad Driver
Touchpad
USB 3.0 Driver
Utilities
Broadcom LAN Driver
LAN
Intel iAMT Driver
Utilities
Card Reader Driver
Utilities
Atheros Bluetooth V4 Driver
Utilities
Chipset Driver
Chipset
SATA AHCI Intel Driver
SATA


64bit And 32bit Working On Both systems

 Acer Aspire 4752 Chipset (Intel_9.2.0.1021) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 3G (Huawei_6.0.1.289) for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Audio (Realtek_6.0.1.6423) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 BT 4.0 (Atheros_7.4.0.96) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 BT 3.0 (Atheros_7.2.0.60) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 BT 4.0 (Broadcom_6.5.0.2200) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 BT 3.0 (Broadcom_6.3.0.7300) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 CardReader (Broadcom_1.0.0.218) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Lan (Broadcom_14.4.0.4) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Modem (liteon_2.2.99) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 TouchPad (ALPS_7.106.2015.1203) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 TouchPad (Synaptics_15.1.18.0) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 USB 3.0 (Renesas_2.0.32.0) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 VGA (Intel_8.15.10.2345) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 VGA (NVIDIA_8.17.12.8590) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 VGA (NVIDIA_9.10.0513) driver driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 WiMax (Intel_5.30.1005.3) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Wireless LAN (Atheros_9.1.0.209) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Wireless LAN (Broadcom_5.100.82.135) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Wireless LAN (Intel_14.0.2.2) driver for windows 7 (64bit)


Acer Aspire 4752 Drivers For Windows XP & Windows 7

Acer Aspire 4752 Chipset (Intel_9.2.0.1021) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 3G (Huawei_6.0.1.289) for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Audio (Realtek_6.0.1.6423) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 BT 4.0 (Atheros_7.4.0.96) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 BT 3.0 (Atheros_7.2.0.60) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 BT 4.0 (Broadcom_6.5.0.2200) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 BT 3.0 (Broadcom_6.3.0.7300) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 CardReader (Broadcom_1.0.0.218) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Lan (Broadcom_14.4.0.4) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Modem (liteon_2.2.99) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 TouchPad (ALPS_7.106.2015.1203) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 TouchPad (Synaptics_15.1.18.0) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 USB 3.0 (Renesas_2.0.32.0) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 VGA (Intel_8.15.10.2345) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 VGA (NVIDIA_8.17.12.8590) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 VGA (NVIDIA_9.10.0513) driver driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 WiMax (Intel_5.30.1005.3) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Wireless LAN (Atheros_9.1.0.209) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Wireless LAN (Broadcom_5.100.82.135) driver for windows 7 (64bit)
 Acer Aspire 4752 Wireless LAN (Intel_14.0.2.2) driver for windows 7 (64bit)www.winkabarkyaw.net

No comments:

Post a Comment