ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Monday, August 19, 2013

Windows 8 Pro (x86/x64) Free Download (New Upload Aug 2013)


 Window 8 Pro ကို ေဒါင္းရတာ အဆင္ေျပေအာင္ အပိုင္းေလးေတြ ခြဲျပီးတင္ေပးထားပါတယ္ 32bit ေရာ 64bit အတြက္ပါ ပါတယ္... Pre Activated ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ Full Version ျဖစ္ေအာင္ သီးျခား Activate လုပ္ေပးစရာ မလိုပါေတာ့ပါဘူး...

(ကိုယ္တိုင္တင္ထားတာ မဟုတ္ပါ တဆင့္ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းပါ)

အဆင္ေျပၾကပါေစ...

Windows 8 Pro S2 s Windows 8 Pro PC Games

Windows 8 Pro S4 s Windows 8 Pro Windows 8 Pro S3 s Windows 8 Pro


About:-

Windows 8 is built on the rock-solid foundation of Windows 7, but it’s been improved on allfronts. You can install Windows 8 on the same hardware that powers Windows XP, Windows Vista and Windows 7, andyou’ll love how it works on new devices, too. Windows 8 was designed with Windows 7 apps in mind, because youprobably have older apps you need to use.

Sign in to your Windows 8 device with your Microsoft account and you’re immediately connectedto the people, files, and settings you care about. Your PC comes to life with all the things that make Windows yours,including your Start page, themes, language preferences, browsing history, and browser favorites.

In the Windows Store, you can search for or browse great apps, all grouped in easy-to-findcategories. We highlight great apps for you and provide quick access to frequently downloaded apps. You won’t have toworry about buying something you don’t want because you can try before you buy, if the app supports it.

Manage devices, security and IT policies more easily with Domain Join and Group Policy. DomainJoin connects Windows 8 Pro devices to your business network domain for easy device management. Group Policy helpsenforce password rules and IT policies, as well as makes managing user access a snap.

BitLocker drive encryption helps protect corporate data on mobile PCs that include a TPM chip.BitLocker now encrypts hard drives more quickly, helping to keep your data safe without interrupting yourproductivity. BitLocker now supports encrypted drives, too.

Remote Desktop Connection lets you connect to your work computer from home and access all ofyour programs, files, and network resources as though you were actually sitting in front of your computer atwork.

To install Windows 8 Pro, you must be running Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Consumer Preview, or Windows 8 Release Preview. If you are upgrading from Windows 7 or Windows Vista, you will have the ability to create back up media during the upgrade process. If you are upgrading from Windows XP SP3, back up media is available for purchase at the same time as Windows 8.

No Windows 8 Settings were harmed in the making of this ISO
No Programs are added to Windows
No Registry Settings were modified
No Unattended Settings were added to the ISO

Features:


  • Non-Activated index and KMS-Activated indexes KMS-Activated index will Activate before first logon and renew activation every 7 days.
  • MS DaRT8 SP1 integrated into "Repair this computer" boot option
  • Recent Windows Updates included for extra security
  • Included notes from my KMS-SS for Office activation and other information. You do not need to read to use.


Changes from recent Windows 8 Pro Releases:


  • Removed Defender updates and Malicious tool from setupcomplete
  • Removed Netfx3 and associated KB files
  • Moved Servicing Stack KB back to setupcomplete
  • MS DaRT8 SP1 boot integration (thx anarchist9027)

Just click "Repair this computer" then "Troubleshoot" to bring up the DaRT option. Features include things like:

-Registry editor,
-offline system file scan,
-windows defender
-offline anti-malware/anti-virus scanning,
-command prompt,
etc...

FOR X86

32-bit MSDN Sources: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso

This RTM Source is the final Build 9200

Installation Indexes:
Windows 8 Pro VL 32-bit
Windows 8 Pro VL 32-bit KMS-Activated

Release File: Win8Pro-VL-x86-en-US-Aug2013.iso
Size: 3.50GB
CRC32: D29AC972
MD5: FAD0F683AB9432529D7450906E8B9645
SHA-1: 60AA47FDB0D574EDD44104AE8B93F93ABEF6CF1B

FOR X64

64-bit MSDN Sources: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso

This RTM Source is the final Build 9200

Installation Indexes:
Windows 8 Pro VL 64-bit
Windows 8 Pro VL 64-bit KMS-Activated

Release File: Win8Pro-VL-x64-en-US-Aug2013.iso
Size: 5.21GB
CRC32: 1C78A314
MD5: 6A4BF5C3D7F1A0D08CE4C00988A2BB62
SHA-1: BCE98E972CAF1CB45A055384EE5EE83FD4491E90

Language: en-US (English - United States)


Thank to: http://www.mediafirekiks.net


Download Link :

For 32bit 
For 64bit

Part1   Part 2   Part 3   Part 4   Part 5    Part 6

No comments:

Post a Comment