ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Wednesday, August 14, 2013

ယာယီနို္င္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ခ်ိန္သက္တမ္းတိုးရန္ ထိုင္းအစိုးရအတည္ျပဳ

ယာယီနို္င္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ခ်ိန္သက္တမ္းတိုးရန္ ထိုင္းအစိုးရအတည္ျပဳ
ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္(သတင္းေကာင္း) 
ထိုင္း နိုင္ငံေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစ ရန္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားခြင့္အား ထိုင္းအ စိုးရမွ တစ္ႏွစ္ထပ္မံသက္တမ္း တိုးေပးလိုက္သည္ဟု ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သ မားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕Migrant Work-ing Group မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ ဦးေစာခူက Dawei Watch သို႔ေျပာၾကားသည္။
ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအား လုံး ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို အခ်ိန္မီျပဳလုပ္ရန္ သက္တမ္းခု နစ္လေပးထားခဲ့ရာ ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား ႏွစ္သိန္းခန႔္က်န္ရွိေနေသး သျဖင့္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္ထပ္မံတိုးေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ယခုဝန္ေဆာင္မႈေပးေန သည့္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားနိုင္သည့္ စခန္း ၁၁ ခုအစား ငါးခုသာက်န္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအမ်ား စုရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္သာ စခန္း မ်ားထားရွိေတာ့မည္ဟုသိရသည္။
''နယ္စပ္က စခန္းေတြကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေတာ့ အတြင္းပိုင္း မွာပဲ ထားမယ္ထင္တယ္''ဟု ဦး ေစာခူက မွတ္ခ်က္ေပးၿပီး ဆက္ ဖြင့္ထားမည့္စခန္းေနရာငါးခု အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရ၏ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ သက္ ေသအေထာက္အထားမဲ့အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္အ တြင္း အလုပ္သမားကတ္ႏွစ္ႀကိမ္ လုပ္နိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ ဟု သိရသည္။
ထိုအလုပ္သမားကတ္သည္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္မဟုတ္ ဘဲ ထိုင္းအလုပ္သမားရွာေဖြေရး ဌာနမွထုတ္ေပးေသာ ယာယီေန ထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္ မွတ္သာျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းတစ္ ႏွစ္သာ ေပးထားသည္။
အလုပ္သမားအေရးအတြက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္မႈ သင္တန္းေပးေနသည့္ ေဒါက္တာ မင္းေသာ္ထြန္းကလည္း ''ခုလဲ တစ္ေန႔တျခား နယ္စပ္ဂိတ္ေတြ ကေန တရားဝင္အေနအထားနဲ႔ ျပန္ဝင္လာေနၾကတာ ဝင္လာမစဲ တသဲသဲေပါ့''ဟုေျပာသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာျမန္မာအလုပ္သ မား သုံးသန္းခန႔္ရွိနိုင္ေၾကာင္း ခန႔္ မွန္းထားသည္။

Ref : Yangon Media Group & samagita chan

No comments:

Post a Comment