ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

လင္းလင္း(Linn Linn ) Collection

Linn Linnn
Linn Linn – Ngar Bat ka Mhr Tr Par @ MAMC.mp3 3.8Mb
Linn Linn – A Khu Hti Par @ MAMC.mp3 3.9Mb
Linn Linn – A Mhan Ta Yar @ MAMC.mp3 5.2Mb
Linn Linn – A Shay Bat Taung Tan Ka Ta Zaung Tai @ MAMC.mp3 3.5Mb
Linn Linn – A Yoe Thar Sone Sate Ku @ MAMC.mp3 2.6Mb
Linn Linn – A Yu Ta Pine @ MAMC.mp3 3.6Mb
Linn Linn – Htar Khae Naing Tal @ MAMC.mp3 3.9Mb
Linn Linn – Kalay Lay @ MAMC.mp3 3.3Mb
Linn Linn – Khout Yoe Kyoe @ MAMC.mp3 3.2Mb
Linn Linn – Kwint @ MAMC.mp3 4.3Mb
Linn Linn – Lay Tway Tite Tine @ MAMC.mp3 3.5Mb
Linn Linn – Ma Nyi Twal Nae @ MAMC.mp3 4.2Mb
Linn Linn – May Bar @ MAMC.mp3 3.9Mb
Linn Linn – Mee Eain Kabyar @ MAMC.mp3 4.6Mb
Linn Linn – Min A Yay Kyi Sone @ MAMC.mp3 3.9Mb
Linn Linn – Nay Tat Ta Lo @ MAMC.mp3 3.4Mb
Linn Linn – Nint Koe Thu @ MAMC.mp3 3.1Mb
Linn Linn – Ngar Tot Sate Htar A Hla Ta Yar @ MAMC.mp3 4.8Mb
Linn Linn – Nint Koe Thu @ MAMC.mp3 3.1Mb
Linn Linn – Nway Eain Mat Htal @ MAMC.mp3 3.4Mb
Linn Linn – Only One Ma Pyit Bu @ MAMC.mp3 3.8Mb
Linn Linn – Phyit Ta Lo Mae Lite Par @ MAMC.mp3 3.8Mb
Linn Linn – Shi Par Say @ MAMC.mp3 3.2Mb
Linn Linn – Sin Sar Par @ MAMC.mp3 3.6Mb
Linn Linn – Ta Kal Way Kwar Chin @ MAMC.mp3 3.5Mb
Linn Linn – Thone Nya @ MAMC.mp3 3.8Mb
Linn Linn – Thu Nge Chin Myar @ MAMC.mp3 3.5Mb
Linn Linn – Win Kabar @ MAMC.mp3 4.4Mb
Linn Linn – Yin Bat Htel Ka Ma Nat Phyan @ MAMC.mp3 3.4Mb
Linn Linn – Yoke Thay Lu @ MAMC.mp3 4.5Mb
Linn Linn – Yout Tae A Yat Ka Sat Tawe Bar @ MAMC.mp3 3.8Mb
Linn Linn – Zar Thi Myo Lay @ MAMC.mp3 3.4Mb
Linn Linn [ Feat - Chit Thu Wai ] – Nar Lae Mu @ MAMC.mp3 5.0Mb
Linn Linn -Tain Lo Lu @ MAMC.mp3 3.1Mb
All: 124.1Mb (33 files)
လင္းလင္း(Linn Linn ) Collection Mediafire DOwnload Link [ Part-1 ] (1-17 )
လင္းလင္း(Linn Linn ) Collection Mediafire DOwnload Link [ Part-2 ] (18-33 )
လင္းလင္း(Linn Linn ) Collection Dropbox DOwnload Link [ Part-1 ] (1-17 )
လင္းလင္း(Linn Linn ) Collection Dropbox DOwnload Link [ Part-2 ] (18-33 )

No comments:

Post a Comment