ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

အဲလက္စ္(Alex) Collectionalex collection
Alex – 19 Hour 18 Minute @ MAMC.mp3 5.9Mb
Alex – 1996 @ MAMC.mp3 4.4Mb
Alex – 99 Lat Saung @ MAMC.mp3 6.8Mb
Alex – A Chit Ko Oo Sar Pae Khat Thu @ MAMC.mp3 6.5Mb
Alex – A Chain Ma Lon Khin @ MAMC.mp3 4.4Mb
Alex – A Chit Ne A Shote @ MAMC.mp3 2.4Mb
Alex – A Chit Ne Kaung Kin @ MAMC.mp3 5.5Mb
Alex – A Chit So Tar Bar Lae @ MAMC.mp3 6.6Mb
Alex – A Khant Thint @ MAMC.mp3 4.9Mb
Alex – A Lwann Khar Khar @ MAMC.mp3 6.1Mb
Alex – A Mhat Ta Ya Dan Yar @ MAMC.mp3 4.9Mb
Alex – A Moe Thout A Lwan @ MAMC.mp3 8.0Mb
Alex – A Nar Gart Mae @ MAMC.mp3 5.7Mb
Alex – A Tate Sane @ MAMC.mp3 4.2Mb
Alex – A Thel Kwal Pone Pyin @ MAMC.mp3 4.4Mb
Alex – A Thet Shu Mhar Tae Ba Wa @ MAMC.mp3 4.4Mb
Alex – A Yin Lo @ MAMC.mp3 4.0Mb
Alex – Ah Myae Sein @ MAMC.mp3 3.9Mb
Alex – Ah Sone That Ma Thwar Buu @ MAMC.mp3 3.3Mb
Alex – Ah Myae Tann Ah Twet @ MAMC.mp3 5.9Mb
Alex – Ah Thae Kwae Myat Yae @ MAMC.mp3 4.6Mb
Alex – Ah Yu Khan Nha Lone Tharr @ MAMC.mp3 3.9Mb
Alex – Ain Mat Tine Hmar @ MAMC.mp3 4.3Mb
Alex – Aye Sat Thaw Nya Myar @ MAMC.mp3 5.2Mb
Alex – Bar Hma Ma Thi Chin Bu @ MAMC.mp3 5.3Mb
Alex – Bel Thu Twae Pyaw Pyaw @ MAMC.mp3 4.8Mb
Alex – Chit Tar Ta Khu Bel Thi Tel @ MAMC.mp3 6.0Mb
Alex – Chit Thay Ye Lar @ MAMC.mp3 5.4Mb
Alex – Chit Thu Lat Saung @ MAMC.mp3 4.4Mb
Alex – Chit Tine Lae Ma Nyar @ MAMC.mp3 7.0Mb
Alex – De Yin Bat Htel @ MAMC.mp3 4.9Mb
Alex – Director @ MAMC.mp3 3.0Mb
Alex – Eain Mat Haung @ MAMC.mp3 3.5Mb
Alex – February 14 @ MAMC.mp3 3.9Mb
Alex – Eain Met Htel Ka Eain Met Myar @ MAMC.mp3 6.6Mb
Alex – Gandar Ya Htel Mhar @ MAMC.mp3 4.3Mb
Alex – Goodbye @ MAMC.mp3 4.3Mb
Alex – Heart Phyout Chat @ MAMC.mp3 5.1Mb
Alex – Hnote Sate Thwar Pi @ MAMC.mp3 2.8Mb
Alex – Htwat Thwar @ MAMC.mp3 2.8Mb
Alex – Khan Sar Kwint @ MAMC.mp3 5.3Mb
Alex – Koe Yin Se @ MAMC.mp3 5.8Mb
Alex – Kyay Kwae Nay Nya Twe @ MAMC.mp3 6.3Mb
Alex – Kyay Nat Lite Sate Soe Lite @ MAMC.mp3 2.4Mb
Alex – Lay Kar Htit Lay Myar @ MAMC.mp3 4.2Mb
Alex – Lo Chin Tar Yuu @ MAMC.mp3 3.8Mb
Alex – Lu Shwin Taw @ MAMC.mp3 3.3Mb
Alex – Lu Soe Lay @ MAMC.mp3 5.5Mb
Alex – Lwan Yat Tway A Kyoung @ MAMC.mp3 4.1Mb
Alex – Ma Htoo San Bu @ MAMC.mp3 2.7Mb
Alex – Ma Ma Chit Lo Ma Phyit @ MAMC.mp3 3.3Mb
Alex – Ma Pyat See Say Nae @ MAMC.mp3 5.4Mb
Alex – Maww Taung Maww Tae @ MAMC.mp3 4.5Mb
Alex – Mi Moe Ko @ MAMC.mp3 3.9Mb
Alex – Min A Lo Sheet Tha Mya @ MAMC.MP3 3.2Mb
Alex – Min Nae Chit Tar @ MAMC.mp3 4.0Mb
Alex – Minn Sate Nae Ko Ko @ MAMC.mp3 3.3Mb
Alex – Minn Yae Nout Ka @ MAMC.mp3 3.3Mb
Alex – Mote Thone Moe @ MAMC.mp3 3.5Mb
Alex – Myat Hnar Myar @ MAMC.mp3 4.1Mb
Alex – Myat Nhar @ MAMC.mp3 4.8Mb
Alex – Myo Pya Nae Kyaun Taw @ MAMC.mp3 4.8Mb
Alex – Myoe Pya Nae Kyaw Taw @ MAMC.mp3 3.0Mb
Alex – Natt Ta Mee @ MAMC.mp3 6.1Mb
Alex – Nay Pwaw Pwaw Tay Pwaw Pwaw @ MAMC.mp3 4.6Mb
Alex – Nay Yar Ta Kar @ MAMC.mp3 2.7Mb
Alex – Ngar Ma Hote Buu @ MAMC.mp3 3.0Mb
Alex – Ngar Min Ko @ MAMC.mp3 3.6Mb
Alex – Ngo Tat Twar Dae Thu @ MAMC.mp3 4.1Mb
Alex – Nha Lone Thar Da Daunt Mhar @ MAMC.mp3 5.6Mb
Alex – Nout Sone Met Mae Ein Mat @ MAMC.MP3 3.9Mb
Alex – Nout Sone Thi Chin @ MAMC.mp3 5.1Mb
Alex – Oak Orr @ MAMC.mp3 3.2Mb
Alex – Pyan Than Chin @ MAMC.mp3 3.2Mb
Alex – Sin Sar Par @ MAMC.mp3 3.3Mb
Alex – Pyat Thar Par @ MAMC.mp3 5.1Mb
Alex – Ta Khar Ta Lay @ MAMC.mp3 3.8Mb
Alex – Tawe Meet Tae @ MAMC.mp3 5.9Mb
Alex – Tha Chinn Chit Thu @ MAMC.mp3 5.2Mb
Alex – Thet Sone Tine @ MAMC.mp3 3.2Mb
Alex – Tway Mi Tal @ MAMC.mp3 4.5Mb
Alex – Unknow @ MAMC.mp3 5.5Mb
Alex – YCFC @ MAMC.mp3 5.0Mb
Alex – Year 20 @ MAMC.mp3 4.3Mb
Alex – Yote Thay Yote @ MAMC.mp3 4.6Mb
Alex – Yout Kyar Lay Pae @ MAMC.mp3 3.3Mb
Alex – Yuu @ MAMC.mp3 4.5Mb
Alex -Nauhgt Sone @ MAMC.mp3 4.2Mb
Alex [ Feat - Ta Ray Si ] – Dan Yar Twe @ MAMC.mp3 6.7Mb
Alex -Ta Yu Tan @ MAMC.mp3 7.0Mb
Alex -Ta Di Ya Pay Par @ MAMC.mp3 4.5Mb
Alex -Ta Yu Tan @ MAMC.mp3 7.0Mb
Alex -Thu Nge Chin Chit Thu @ MAMC.mp3 6.0Mb
All: 428.0Mb (93 files)

1 comment:

  1. တခုမွေဒါင္းလို႔မရေတာ့လို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ျပန္တင္ေပးပါလား

    ReplyDelete