ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

L ဆုိင္းဇီ( L Sai Zi ) COllection

L Sai Zi @ MAMC
L sai Zi – A Thu Thu @ MAMC.mp3 3.9Mb
L sai Zi – Ate Met Wut Sone @ MAMC.mp3 3.0Mb
L sai Zi – Du Ta Ya Nay Yar Ka Du Ta Ya Luu @ MAMC.mp3 3.7Mb
L sai Zi – Ma Pyaung Lal Tat Tae Nga Yin Htal @ MAMC.mp3 3.1Mb
L sai Zi – Min Ma Thi Tae A Chit @ MAMC.mp3 6.0Mb
L sai Zi – Pin Sin Yu Par Oo @ MAMC.mp3 3.1Mb
L sai Zi – Thel Thel Hlote A Chit Lay @ MAMC.mp3 5.4Mb
L sai Zi – [ Feat - Yone Lay ] – A Chit A Twat Kan Ma Kaung Tae Thu @ MAMC.mp3 5.7Mb
L sai Zi – A Chit Nat Soe Lay @ MAMC.mp3 3.5Mb
L sai Zi – A That Shin Nay Ta Yale @ MAMC.mp3 5.5Mb
L sai Zi – A Way Ka Chit Thu @ MAMC.mp3 6.1Mb
L sai Zi – A Yuu Ma Lote Par Nae @ MAMC.MP3 2.9Mb
L sai Zi – Ah Chit Ko Shawt Ma Twat Nae @ MAMC.mp3 5.5Mb
L sai Zi – Arr Nel Chat @ MAMC.mp3 3.6Mb
L sai Zi – Asone Hti @ MAMC.mp3 3.3Mb
L sai Zi – Chee Thar Tat Kyo @ MAMC.mp3 4.4Mb
L sai Zi – Ho Tone Ka Lo @ MAMC.mp3 4.1Mb
L sai Zi – Khat Tot Khat Nay Be @ MAMC.MP3 3.8Mb
L sai Zi – Kyane Sar @ MAMC.mp3 3.1Mb
L sai Zi – Kyay Kwel Ya Late Mel @ MAMC.mp3 3.1Mb
L sai Zi – Kyay Say Tot De Witt Kway Myar @ MAMC.mp3 3.6Mb
L sai Zi – Mae Htar @ MAMC.mp3 3.4Mb
L sai Zi – Min A Kyaung Eain Mat @ MAMC.mp3 3.6Mb
L sai Zi – Phyat Ma Ya @ MAMC.mp3 3.2Mb
L sai Zi – Sone Shone P Yin @ MAMC.mp3 3.4Mb
L sai Zi – Su Taung Nay Mel @ MAMC.mp3 3.4Mb
L sai Zi – Thee Thant Phyit Te Mhu @ MAMC.mp3 2.9Mb
L sai Zi – Unknow @ MAMC.mp3 4.7Mb
L sai Zi – Way @ MAMC.mp3 3.7Mb
L sai Zi – Way Kwel Ma Ya Par Lar @ MAMC.mp3 3.9Mb
L sai Zi – Yay Cho Pin Lal @ MAMC.mp3 3.7Mb
L sai Zi – Yone Yae Lar @ MAMC.mp3 3.4Mb
All: 125.5Mb (32 files)
L ဆုိင္းဇီ( L Sai Zi ) COllection Mediafire Download Link [Part-1 ] (1-16 )
L ဆုိင္းဇီ( L Sai Zi ) COllection Mediafire Download Link [Part-2 ] (17-32 )
L ဆုိင္းဇီ( L Sai Zi ) COllection Dropbox Download Link [Part-1 ] (1-16 )
L ဆုိင္းဇီ( L Sai Zi ) COllection Dropbox Download Link [Part-2 ] (17-32 )

No comments:

Post a Comment