ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

အငဲ(AhNgee)Collection

viber image
Ah Ngee – 85 Mandalay Nya Myarr Tann Chinn @ MAMC.mp3 5.6Mb
Ah Ngee – A Chit Oo Pone Pyin @ MAMC.mp3 6.3Mb
Ah Ngee – A Kyi @ MAMC.mp3 3.6Mb
Ah Ngee – A Chit Sate @ MAMC.mp3 4.6Mb
Ah Ngee – A Lwan Kha Yee The @ MAMC.mp3 3.5Mb
Ah Ngee – A Lwan Nae A Pyan @ MAMC.mp3 3.7Mb
Ah Ngee – A Mhan Na Khu Yae A Mhar @ MAMC.mp3 3.2Mb
Ah Ngee – A Mat Ta Ya Danyar @ MAMC.mp3 3.8Mb
Ah Ngee – A Mone Tway Yote Thein Pay @ MAMC.mp3 5.3Mb
Ah Ngee – A Sane Lite Yin Sine @ MAMC.mp3 6.9Mb
Ah Ngee – A Sone Pyit Khan @ MAMC.mp3 5.8Mb
Ah Ngee – A Thee Sate Mae Yay See @ MAMC.mp3 4.1Mb
Ah Ngee – A Thint Pyin Htar @ MAMC.mp3 4.3Mb
Ah Ngee – Bonus @ MAMC.MP3 4.6Mb
Ah Ngee – Eain Mat Pon Pyin @ MAMC.mp3 4.5Mb
Ah Ngee – Gandawin Myaut Ein A Pyan @ MAMC.mp3 5.4Mb
Ah Ngee – Gaung Sin Ma Shi @ MAMC.mp3 5.6Mb
Ah Ngee – Gaung Sin Ma Shin @ MAMC.mp3 5.6Mb
Ah Ngee – Ho Ta Chain Ka Kan Chay Si @ MAMC.mp3 4.7Mb
Ah Ngee – Honey @ MAMC.mp3 6.6Mb
Ah Ngee – Ka Lay Ta Yaung Nae Kyar Phyu Ta Pwint @ MAMC.mp3 5.1Mb
Ah Ngee – Kamm Ma Shi Tae A Chit @ MAMC.mp3 5.1Mb
Ah Ngee – Khit Chin Mone Chin Myar @ MAMC.mp3 3.7Mb
Ah Ngee – Khay Mar @ MAMC.mp3 4.6Mb
Ah Ngee – Ko Yay Yar Za Win @ MAMC.mp3 3.1Mb
Ah Ngee – Kyoe @ MAMC.mp3 4.0Mb
Ah Ngee – Lan Pya Par Ohn @ MAMC.mp3 6.8Mb
Ah Ngee – Lite Khae Khaw Mal @ MAMC.MP3 3.1Mb
Ah Ngee – Lu Si @ MAMC.mp3 6.1Mb
Ah Ngee – Lucy @ MAMC.mp3 6.3Mb
Ah Ngee – Ma Lo Chin Pyan Pay Khae @ MAMC.mp3 3.5Mb
Ah Ngee – Mee Ma Shoe Nae @ MAMC.mp3 3.1Mb
Ah Ngee – Mhar Ne Pyi @ MAMC.mp3 6.7Mb
Ah Ngee – Mhar Ne Pyi @ MAMC.mp3 6.7Mb
Ah Ngee – Min Mone Tae Lu @ MAMC.mp3 5.5Mb
Ah Ngee – Minn Kyaunt Larr @ MAMC.mp3 6.1Mb
Ah Ngee – Moe Pyo Kya Daung Ma Kel Naing Buu @ MAMC.mp3 6.5Mb
Ah Ngee – Moe Thee Nya @ MAMC.mp3 4.8Mb
Ah Ngee – Mone Tine Hnit Pyay Thu @ MAMC.mp3 6.3Mb
Ah Ngee – Myarr @ MAMC.mp3 3.4Mb
Ah Ngee – Nal Myay Thit Myar Swar @ MAMC.mp3 5.3Mb
Ah Ngee – Nat Mi Mal Main Ma Hla Lay @ MAMC.mp3 5.5Mb
Ah Ngee – Nat Mi Mal Main Ma Hla Lay @ MAMC.mp3 5.5Mb
Ah Ngee – Nga Ae Twae Min Har Thi Chin Lay @ MAMC.mp3 4.1Mb
Ah Ngee – Nga Mate Tu Myar @ MAMC.mp3 4.0Mb
Ah Ngee – Nya Mee Ein @ MAMC (2).mp3 5.3Mb
Ah Ngee – Nya Mee Ein @ MAMC.mp3 5.3Mb
Ah Ngee – Oat Sa Yuu @ MAMC.mp3 5.5Mb
Ah Ngee – Pyan Sone Kya Pho @ MAMC.mp3 4.3Mb
Ah Ngee – Pyit Mhat @ MAMC (2).mp3 7.5Mb
Ah Ngee – Pyout Sone Twar Tae Ma Nat Khin Lay Myar @ MAMC.mp3 5.7Mb
Ah Ngee – Sa Ha Ra @ MAMC.mp3 7.5Mb
Ah Ngee – Sait Mor Tae @ MAMC.mp3 3.4Mb
Ah Ngee – Sat Ku Lay Da Khun @ MAMC.mp3 4.1Mb
Ah Ngee – Sate Ta Za Car @ MAMC.mp3 3.7Mb
Ah Ngee – Seit Ta Za Mee Ngwe Myar @ MAMC.mp3 6.7Mb
Ah Ngee – Suu @ MAMC.mp3 4.5Mb
Ah Ngee – Ta Khar Khout Thu @ MAMC.MP3 3.6Mb
Ah Ngee – Sout Ti Yar Mae @ MAMC.mp3 6.4Mb
Ah Ngee – Tha Chin Myar Yae Dan Dar Yee @ MAMC.mp3 7.6Mb
Ah Ngee – Tha Kaung Yan Naut Kaung Kin Out @ MAMC.mp3 7.3Mb
Ah Ngee – Way Pi Babe @ MAMC.mp3 4.6Mb
Ah Ngee – Wi Nyin Ye Thi Chin @ MAMC.mp3 6.2Mb
Ah Ngee -A Naing Nae Pine @ MAMC.mp3 3.3Mb
Ah Ngee – Yount Ye Soet @ MAMC.mp3 5.3Mb
Ah Ngee -Latt Khan Like Mael @ MAMC.mp3 3.2Mb
Ah Ngee -Ta Sate Ma Kutt Nae @ MAMC.mp3 3.6Mb
Ah Ngee -Thal Koe Pyar @ MAMC.mp3 2.7Mb
[Mediafire ](part-1) [Mediafire ](part-2) [Mediafire ](part-3)
[Mediafire ](part-4) [Dropbox ](part-1) [Dropbox ](part-2)
[Dropbox ](part-3) [Dropbox ](part-4)
IRON CROSS IC(Myo Gyi Collection ) မ်ဳိးၾကီး Collection Download Link
IRON CROSS IC(Lay Phyu’ Collection ) ေလးျဖဴ Collection Download Link

No comments:

Post a Comment