ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

မုိးမုိး(Moe Moe ) Collection

@ MAMC Moe Moe
Moe Moe – Min Nae Twae Tine @ MAMC.mp3 8.7Mb
Moe Moe – U Pyit Khar @ MAMC.mp3 5.7Mb
Moe Moe – A Hmar @ MAMC.mp3 8.7Mb
Moe Moe – A Hmun A Tine Chit Par @ MAMC.mp3 8.7Mb
Moe Moe – Aut Ta @ MAMC.mp3 5.9Mb
Moe Moe – Chit Lo Ya Yan @ MAMC.mp3 6.9Mb
Moe Moe – Eane Met Myar Ne Gone @ MAMC.mp3 3.9Mb
Moe Moe – Kaung Kin Gabar @ MAMC.mp3 5.8Mb
Moe Moe – Yote Shin @ MAMC.mp3 8.1Mb
Moe Moe [ Feat- Ki Ki ] – Khit Lu Byo ei Chit Dout Kha @ MAMC.mp3 3.4Mb
Moe Moe [ Feat- R Zar Ni ] – Hnin Wai Tae Saung @ MAMC.mp3 3.7Mb
Moe Moe [ Feat- Sai Sai ]-Ma Lwan Lout Par bu (ROck ) @ MAMC.mp3 4.2Mb
Moe Moe [ Feat- Sai Sai ] – Mone Mae Phoe Khat Tal @ MAMC.mp3 4.3Mb
Moe Moe [ Feat- Sai Sai Khant Hlaing ]-First Prize @ MAMC.mp3 3.8Mb
Moe Moe [ Feat- Sandimyinlwin ]- Thay Char P Lar @ MAMC.mp3 4.1Mb
Moe Moe [ Feat- Saw Nyi Nyi ] -SaYoo na Ya @ MAMC.mp3 7.9Mb
Moe Moe [ Feat Supermodels ] – Bal Loe Lal Pyaw @ MAMC.mp3 3.9Mb
Moe Moe [ Feat-Ahhboy ] – Ma Tat Lo Lar @ MAMC.mp3 4.0Mb
Moe Moe [ Feat-May sapae nyo ] -Moe Nae A Thu Ngo Mal @ MAMC.mp3 3.4Mb
Moe Moe Kyae @ MAMC.mp3 3.4Mb
Moe Moe- A Lote Shote Thu @ MAMC.mp3 3.3Mb
Moe Moe -A Htee Kyan @ MAMC.mp3 3.9Mb
Moe Moe -Age\’ 40 @ MAMC.mp3 2.3Mb
Moe Moe- Min Phone Pate Htar tae Nya @ MAMC.mp3 3.6Mb
Moe Moe- Nauk Htut @ MAMC.mp3 6.6Mb
Moe Moe- Ngar Mhar Lar Min Mhan lar @ MAMC.mp3 3.3Mb
Moe Moe- Nout Kya Yin @ MAMC.mp3 2.5Mb
Moe Moe- Num Me Ma Kyee Lo @ MAMC.mp3 5.6Mb
Moe Moe- Phyae Kyi Ma Lar @ MAMC.mp3 3.8Mb
Moe Moe- Pyan Tway Kyi @ MAMC.mp3 3.3Mb
Moe Moe -Sate Shi Lat Shi Gaw @ MAMC.mp3 3.7Mb
Moe Moe- Shae Kyar Loun Tae A Khit A Tant Myar @ MAMC.mp3 3.0Mb
Moe Moe- Vampire@ MAMC.mp3 4.5Mb
Moe Moe- York Kha Ma @ MAMC.mp3 3.4Mb
Moe\’ Moe\’-Ma\’ Pyit\’ Bu\’ @ MAMC.mp3 3.2Mb
Moe\’ Moe\’-Phwint Pyaw Mae\’ @ MAMC.mp3 3.5Mb
Moe\’ Moe\’-Pwan\’ Pyan P\’ @ MAMC.mp3 3.3Mb
Moe\’ Moe\’-Shar\’ Shay\’ Chin\’ Own\’ @ MAMC.mp3 3.4Mb
Moe\’ Moe\’-Pyaw Yar Nein\’ Ban\’ @ MAMC.mp3 5.4Mb
Moe’ Moe’-A’ Hla’ Sone’ AChain’@ MAMC.mp3 3.2Mb
Moe’ Moe’-A’ Shone’ Pay Chin Kyote Shonte Nein Chin @ MAMC.mp3 3.2Mb
Moe’ Moe’-Att’ Ta’ Kyi Nay ti’ @ MAMC.mp3 3.2Mb
Moe Moe’-Baby’ Bye’ Bye’ @ MAMC.mp3 3.2Mb
Moe’ Moe’-Chit Tae’ Thoe’ Ma’ Hote’ @ MAMC.mp3 3.2Mb
Moe’ Moe’-Dwei’ Ha’ @ MAMC .mp3 3.2Mb
Moe’ Moe’-Lain’ Ma Dae’ Ka Lay Nge’.mp3 3.2Mb
All: 204.4Mb (46 files)
မုိးမုိး(Moe Moe ) Collection Mediafire (Part-1 )
မုိးမုိး(Moe Moe ) Collection Mediafire (Part-2 )
မုိးမုိး(Moe Moe ) CollectionDropBox(part-1 )
မုိးမုိး(Moe Moe ) Collection DropBox(part-2 )

No comments:

Post a Comment