ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

အိမ့္ခ်စ္(EainChit) Collection

Eaint Chit Collection
Eaint Chit – Kaung Kin Pyar @ MAMC.mp3 2.5Mb
Eaint Chit – Ba Wa Thit Ta Khu @ MAMC.mp3 4.9Mb
Eaint Chit – Ko Ko Thi Thwar Mhar @ MAMC.mp3 3.9Mb
Eaint Chit – Kway Lwint Tot Mal @ MAMC.mp3 3.8Mb
Eaint Chit[Feat-KHS , Hlwan Paing ] – Miles Away @ MAMC.mp3 6.9Mb
Eaint Chit – Pyan Sone Chin Khae Tar Pal Thi Tar Par @ MAMC.mp3 5.1Mb
Eaint Chit – PyanTwayyKyiLite @ MAMC.mp3 3.1Mb
Eaint Chit – A Chit Nae A Mone @ MAMC.mp3 3.5Mb
Eaint Chit – A Tate Tway Mae Lite @ MAMC.mp3 8.5Mb
Eaint Chit – A Tu Shi Pay Par @ MAMC.mp3 4.4Mb
Eaint Chit – Chit Thu A Kyar @ MAMC.mp3 3.1Mb
Eaint Chit – Eain Mat Tway Mat Tal @ MAMC.mp3 5.2Mb
Eaint Chit – Eate Mat Lay Lar @ MAMC.mp3 3.5Mb
Eaint Chit「Feat- Nine One ] – Kabar Nge Lay @ MAMC.mp3 1.8Mb
Eaint Chit – Kyoung Chit Thu @ MAMC.mp3 3.1Mb
Eaint Chit – Lu Phyit Ya Tar A Kg Sone Nya @ MAMC.mp3 4.0Mb
Eaint Chit – Ma Hnit Ka Min @ MAMC.mp3 3.5Mb
Eaint Chit – Nga Yae Than Kyan Naye Myar @ MAMC.mp3 3.5Mb
Eaint Chit – Nay Khat Tot @ MAMC.mp3 6.2Mb
Eaint Chit – Ta Khar Ta Yan @ MAMC.wma 4.4Mb
Eaint Chit – Tway Phu Tal @ MAMC.mp3 3.7Mb
Eaint Chit – Yin Khone Nay Sal @ MAMC.mp3 5.4Mb
Eaint Chit – Yout Kyar Yout Kyar @ MAMC.mp3 2.3Mb
Eaint Chit – Yu @ MAMC.mp3 4.7Mb
Eaint Chit [ Feat - Chan Aye Win ] – Ta Myoe Gyi @ MAMC.mp3 3.3Mb
Eaint Chit [ Feat - Bobby Soxer ] – Arr Yone @ MAMC.mp3 5.6Mb
Eaint Chit [ Feat - He\' Lay ] – Taw Par Taw Par @ MAMC.mp3 2.7Mb
Eaint Chit [ Feat - J Me ] – Nya Ae Hla Pa Gyi @ MAMC.mp3 3.6Mb
Eaint Chit [ Feat - J Me ] – Myit Wan Zat Nyue @ MAMC.mp3 3.6Mb
Eaint Chit [ Feat - J ME ] – Yin khone hnone @ MAMC.mp3 5.9Mb
Eaint Chit [ Feat - Moe Z ] – Doe Hna Yout A Di Ka @ MAMC.mp3 3.7Mb
Eaint Chit [ Feat - Pin Pin ] – Bar A Chit Sit Lae\’ @ MAMC.mp3 3.1Mb
Eaint Chit [ Feat - SZ ] – Chit Pya Mal @ MAMC.mp3 4.1Mb
Eaint Chit [ Feat - Ye\' Lay ] – Sone Se Mae Nae @ MAMC.mp3 3.8Mb
All: 143.7Mb (35 files)
အိမ့္ခ်စ္ [Eain Chit ] Collection Mediafire Download [Part- 1 ] ) 1 to 19 )
အိမ့္ခ်စ္ [Eain Chit ] Collection Mediafire Download [Part- 2 ] ) 20 to 35 )
အိမ့္ခ်စ္ [Eain Chit ] Collection Drop Box Download [Part- 1 ] ) 1 to 19 )
အိမ့္ခ်စ္ [Eain Chit ] Collection DropBox Download [Part- 2 ] ) 20 to 35 )
Collect From Myanmar Songs Net , MMA , MHC

No comments:

Post a Comment