ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

ဒုိးလံုး(DoeLone) Collection+MTV

Doe Lone Collection@ MAMC
Doe Lone – ma nat pyan myar sawr shi tal @ MAMC.mp3 2.8Mb
Doe Lone – ma shi tay bu @ MAMC.mp3 2.8Mb
Doe Lone – ngar doe lan tal nay @ MAMC.mp3 2.8Mb
Doe Lone – A Chit Kan @ MAMC.mp3 2.8Mb
Doe Lone – A Mhan Thi Kwint @ MAMC.mp3 3.4Mb
Doe Lone – Bal Lo Lote Ya Ma Lal @ MAMC.mp3 3.0Mb
Doe Lone – Bal Thu A Twat Kyount @ MAMC.mp3 3.6Mb
Doe Lone – Bal Thu Lal @ MAMC.mp3 3.7Mb
Doe Lone – De A Chit Ko Ma Ya Yin Yuu Mal @ MAMC.mp3 2.7Mb
Doe Lone – Dote Kha Youk Thaw Hna Lone Thar @ MAMC.mp3 4.0Mb
Doe Lone – Eain Mat @ MAMC.mp3 3.4Mb
Doe Lone – Kyin Nar Loe Chit Pa Ya Say@ MAMC.MP3 2.7Mb
Doe Lone – Lan Shout Hwat Chin @ MAMC.mp3 4.0Mb
Doe Lone – Lu Thar @ MAMC.mp3 4.1Mb
Doe Lone – Min Ta Youk Tal @ MAMC.mp3 4.4Mb
Doe Lone – Ngar Ga Yu Ma Site Naing Bu @ MAMC.MP3 5.8Mb
Doe Lone – Sate Ku @ MAMC.mp3 4.4Mb
Doe Lone – Than Yaw Zin @ MAMC.MP3 3.0Mb
Doe Lone – Yone Par @ MAMC.mp3 3.2Mb
Doe Lone- A Chit Aee Thae @ MAMC.mp3 3.5Mb
Doe Lone -A Chit Ko Sa Tin Twait Sheet Chain @ MAMC.mp3 4.4Mb
Doe Lone- A Kyin Nar Nal Hla Lone Thu Yal @ MAMC.mp3 2.6Mb
Doe Lone- A Soe Than Ta Yar @ MAMC.mp3 4.6Mb
Doe Lone- A Tone Ma Kya @ MAMC.mp3 3.9Mb
Doe Lone- Kyay Zuu Pae @ MAMC.mp3 3.0Mb
Doe Lone- Kyoun Note Nae Tu Thaw Main Ma @ MAMC.mp3 2.8Mb
Doe Lone- Ma Chit Bu Ma Pyaw Par Nae @ MAMC.MP3 3.6Mb
Doe Lone- Maye Say@ MAMC.mp3 2.7Mb
Doe Lone- Ma Mone Naing Boo@ MAMC.mp3 4.4Mb
Doe Lone- Ngar Bar Lote Lote @ MAMC.mp3 1.9Mb
Doe Lone- Ngar Kyaut Loe @ MAMC.mp3 3.7Mb
Doe Lone- Note Sat Par Del @ MAMC.mp3 4.0Mb
Doe Lone O. Ma Lote Nae @ MAMC.mp3 3.2Mb
Doe Lone- Oake Sar Mae A Htee Kyan Chin @ MAMC.mp3 3.3Mb
Doe Lone- Ohn Ma Sar Nae @ MAMC.mp3 4.5Mb
Doe Lone- Pa Hta Ma A Chit @ MAMC.mp3 3.3Mb
Doe Lone- Paw Mite Tay Lay Nga Pay @ MAMC.mp3 3.1Mb
Doe Lone- Ta Khu Thaw A Shone @ MAMC.mp3 4.6Mb
Doe Lone- Thay Aung Yite @ MAMC.mp3 3.9Mb
Doe Lone- Thu Ko Thi Say Chin @ MAMC.mp3 3.5Mb
Doe Lone- Twar Tot @ MAMC.mp3 4.3Mb
Doe Lone- Yu Par @ MAMC.mp3 3.9Mb
Doe Lone[Feat- Chaw Su Khin ]-A Lo Taw A Time@ MAMC.mp3 4.7Mb
Doe Lone[Feat- Myo Kyaw Myain ] – Ma Khan Naing Bu @ MAMC.mp3 3.0Mb
Doe Lone-A Yoe Hti Aung Yuu @ MAMC.mp3 3.4Mb
Doe Lone[Feat- Myo Kyaw Myain ] – Sar Thone Kyi @ MAMC.mp3 4.1Mb
Doe Lone-Chit Oo May @ MAMC.mp3 4.0Mb
Doe Lone-Dweet Law Ka @ MAMC.mp3 3.7Mb
Doe Lone-Instrumental @ MAMC.mp3 1.6Mb
Doe Lone-Min Ma Thit Loe Lar @ MAMC.mp3 5.6Mb
Doe Lone-Law Ka @ MAMC.mp3 6.1Mb
Doe Lone-Nga Eate Khan @ MAMC.mp3 2.7Mb
Doe Lone-Nga Tan Ta Nay Hmar @ MAMC.mp3 3.7Mb
Doe Lone-Sate Shawt Lite @ MAMC.mp3 2.1Mb
Doe Lone-Nyein Chan Yar Maet @ MAMC.mp3 8.7Mb
Doe Lone-Su Taung @ MAMC.mp3 5.8Mb
Doe Lone-Thaw Ka @ MAMC.mp3 4.6Mb
Doe Lone-Thit Yaught Taw Chit Thu @ MAMC.mp3 6.8Mb
Doe Lone-Thut Ko Theet Say Chin Tal @ MAMC.mp3 6.7Mb
Doe Lone-Yone Kyi Par @ MAMC.mp3 3.7Mb
All: 225.7Mb (61 files)
ေဒါင္းေလာ့ကုိ ေအာက္မွာ မိမိ ၾကိဳက္တာကုိ ကလစ္ႏွိပ္၍ ေဒါင္းေလာ့ႏုိင္ပါတယ္ ။
ဒိုးလံုး(Doe Lone ) Collection Part-1 (1-20 ) [ Mediafire ] | ဒိုးလံုး(Doe Lone ) Collection Part-2 (21-40 ) [ Mediafire ] ဒိုးလံုး(Doe Lone ) Collection Part-3 (41-58 ) [ Mediafire ]
ဒိုးလံုး(Doe Lone ) Collection Part-1 (1-20 ) [ Dropbox ] | ဒိုးလံုး(Doe Lone ) Collection Part-2 (21-40 ) [ Dropbox ] ဒိုးလံုး(Doe Lone ) Collection Part-3 (41-58 ) [ Dropbox ]

No comments:

Post a Comment