ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

ခ်စ္သုေဝ Collection

Chit Thu Wai Collection
Chit Thu Wai – Khat yae yae @ MAMC.mp3 2.3Mb
Chit Thu Wai – Khwint @ MAMC.mp3 10.8Mb
Chit Thu Wai – A Chit Nae Sa Tae Nayt @ MAMC.mp3 4.1Mb
Chit Thu Wai – Mee Eain Ka Byar @ MAMC.mp3 11.4Mb
Chit Thu Wai – A chit yae chi tai myar @ MAMC.mp3 3.8Mb
Chit Thu Wai – A Din Yae Akyaung @ MAMC.mp3 5.6Mb
Chit Thu Wai – A Saunt Phit Khan La Yaung @ MAMC.mp3 4.5Mb
Chit Thu Wai – A Pyit A Kyee Kyee @ MAMC.mp3 4.0Mb
Chit Thu Wai – A Soont Pyit Khun La Yaung @ MAMC.mp3 5.9Mb
Chit Thu Wai – A Tate Mae Thu @ MAMC.mp3 2.9Mb
Chit Thu Wai – A Way Sone Mar @ MAMC.mp3 3.5Mb
Chit Thu Wai – A Ywel Yout Yin @ MAMC.mp3 4.6Mb
Chit Thu Wai – Ah Kyaung Pya Chat Ma Shi @ MAMC.mp3 4.1Mb
Chit Thu Wai – BonusTrack @ MAMC.mp3 4.6Mb
Chit Thu Wai – Dad and Mom @ MAMC.mp3 4.0Mb
Chit Thu Wai – Ho Nay Yar Mar Twae Tal @ MAMC.mp3 2.9Mb
Chit Thu Wai – I am cool baby @ MAMC.mp3 3.0Mb
Chit Thu Wai – Kha Lay @ MAMC.mp3 8.3Mb
Chit Thu Wai – Kiss Me @ MAMC.mp3 3.4Mb
Chit Thu Wai – Ko Ta Youk Htal Ma Phyit Naing Bu @ MAMC.mp3 9.5Mb
Chit Thu Wai – Kyal Tar Yar @ MAMC.mp3 3.5Mb
Chit Thu Wai – Kyaung Pyae @ MAMC.mp3 3.2Mb
Chit Thu Wai – Kyaung Pyay @ MAMC.mp3 4.1Mb
Chit Thu Wai – Lun Naè A Lwan @ MAMC.mp3 4.6Mb
Chit Thu Wai – MaThiLoh @ MAMC.mp3 4.4Mb
Chit Thu Wai – Memory @ MAMC.mp3 3.7Mb
Chit Thu Wai – MessUp @ MAMC.mp3 4.7Mb
Chit Thu Wai – Min Atwet Pel @ MAMC.mp3 3.2Mb
Chit Thu Wai – Min youn naing ma lar @ MAMC.mp3 3.4Mb
Chit Thu Wai – Moe Thae\’ Nya @ MAMC.mp3 3.7Mb
Chit Thu Wai – Mone Tal @ MAMC.mp3 3.3Mb
Chit Thu Wai – Mone Tal @ MAMC.mp3 3.3Mb
Chit Thu Wai – Myaw Lint Sate @ MAMC.mp3 2.9Mb
Chit Thu Wai – NaeNAeShauk @ MAMC.mp3 5.7Mb
Chit Thu Wai[Feat-Linlin ] – Nar Lal Mhu @ MAMC.mp3 8.6Mb
Chit Thu Wai – Nay pyaw tha lo nay @ MAMC.mp3 3.3Mb
Chit Thu Wai – Ngar toe lan kwal @ MAMC.mp3 3.8Mb
Chit Thu Wai – Nha Ko Tu @ MAMC.mp3 7.7Mb
Chit Thu Wai – Nha myaw tal @ MAMC.mp3 3.4Mb
Chit Thu Wai – Pha Yar Su Taung Par @ MAMC.mp3 3.4Mb
Chit Thu Wai – Phit Tart Tae Nayt Ta Nayt @ MAMC.mp3 2.9Mb
Chit Thu Wai – Phyit Tut Tè Nayt Ta Nayt @ MAMC.mp3 3.8Mb
Chit Thu Wai – Pop pop par par @ MAMC.mp3 3.3Mb
Chit Thu Wai – Radio Alive @ MAMC.mp3 3.7Mb
Chit Thu Wai – Sate kuu htae ka ain ka lay ta lone @ MAMC.mp3 3.2Mb
Chit Thu Wai – See Sar A Lwan @ MAMC.MP3 3.3Mb
Chit Thu Wai – Ta Nay Tot @ MAMC.mp3 3.5Mb
Chit Thu Wai – Ta Shite Mat Mat @ MAMC.mp3 3.4Mb
Chit Thu Wai – Tain tway nay tae a yat @ MAMC.mp3 3.7Mb
Chit Thu Wai – TheOther @ MAMC.mp3 5.0Mb
Chit Thu Wai – Thu ngal chin myar @ MAMC.mp3 4.0Mb
Chit Thu Wai – ToeToeTakeTake @ MAMC.mp3 3.7Mb
Chit Thu Wai – Yaung Gyi Bway @ MAMC.mp3 2.3Mb
Chit Thu Wai – yay-cho-pyin-lal @ MAMC.mp3 3.3Mb
Chit Thu Wai – Youk Tae A Yat Ka Sat Twel Par @ MAMC.mp3 9.5Mb
Chit Thu Wai – Yuu pi @ MAMC.mp3 3.4Mb
Chit Thu Wai – Zar Ti Myoe Ka Lay @ MAMC.mp3 8.6Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Ae Pyae Kan Moe @ MAMC.MP3 2.5Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Another @ MAMC.MP3 3.3Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Father & Mother @ MAMC.MP3 2.7Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Ma Sin Sar Buu @ MAMC.MP3 4.2Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Ma Thi Lol @ MAMC.MP3 3.0Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Mess Up @ MAMC.MP3 3.1Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Nae Swal @ MAMC.MP3 3.2Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Pyit Kwint @ MAMC.MP3 3.5Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Thi Nay Tal @ MAMC.MP3 3.3Mb
Chit Thu Wai & Chit Su Wai – Toe Toe Tate Tate @ MAMC.MP3 2.4Mb
Chit Thu Wai [ Feat - Lin Lin ] Nar Lae Mhu @ MAMC.mp3 3.4Mb
Chit Thu Wai [ Feat - He\' Lay ] Min Doe Khit Pae @ MAMC.mp3 2.2Mb
Chit Thu Wai A Tate Soe @ MAMC.mp3 4.6Mb
Chit Thu Wai -Ma Lwan Chin Bu @ MAMC.mp3 5.6Mb
All: 304.6Mb (71 files)
ခ်စ္သုေဝ Collection [Part-1 ](One Click Dropbox ) [ 1-25 ]
ခ်စ္သုေဝ Collection [Part-2 ](One Click Dropbox ) [ 26-50]
ခ်စ္သုေဝ Collection [Part-3 ] (One Click Dropbox ) [ 51-71 ]
ခ်စ္သုေဝ Collection [Part-1 ] [Mediafire ] [ 1-25]
ခ်စ္သုေဝ Collection [Part-2 ] [Mediafire ] [ 26-50]
ခ်စ္သုေဝ Collection [Part-3 ] [Mediafire ] [ 51-71]

No comments:

Post a Comment