ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, December 4, 2013

Resistor ( ရီစစၥတာ ) - အပိုင္း (၅)


ရီစစၥတာအပိုင္း(၁)မွအပိုင္း(၄)အထိ ေရးသားထားေသာရီစစၥတာမ်ားမွာတန္ဖိုးမေၿပာင္းလဲနိုင္ေသာပံုေသရီစစၥတာမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။အခုဆက္လက္ေလ့လာရမွာကတန္ဖိုးေၿပာင္းနိုင္ေသာရီစစၥတာမ်ားအေၾကာင္း
ၿဖစ္ပါတယ္။


Variable Resistor (V/R) - တန္ဖိုးေၿပာင္းနုိင္ေသာ ရီစစၥတာ


တန္ဖိုးေၿပာင္းနုိင္ေသာ ရီစစၥတာမ်ားကို ေရဒီယိုမ်ားနဲ႔ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားမွာ အသံလိွဳင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၿခင္း၊
အသံကို အတိုးအက်ယ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ မိမိလိုအပ္ေသာ လွိဳင္းအက်ယ္ကို ရရွိေအာင္ ခ်ိန္ညိွၿခင္း အစရွိသၿဖင့္
တြင္က်ယ္စြာ အသံုးၿပဳပါတယ္။
တန္ဖိုးေၿပာင္းနုိင္ေသာ ရီစစၥတာမွာ ပံုေသရီစစၥတာနွစ္လံုးကို တန္းဆက္ ဆက္သြယ္ၿပီး အလယ္(ဘံု)စ တစ္ခု
ထုတ္ထားၿခင္းကဲသို႔ အသြင္တူပါတယ္။

တန္ဖိုးေၿပာင္းလဲနိုင္ေသာ ရီစစၥတာမ်ားကို
- A type ( A အမ်ိဳးစား)
- B type ( B အမ်ိဳးစား)
- C type ( C အမ်ိဳးစား )
လို႔ သံုးမ်ိဳးခြဲၿခားထားပါတယ္။

A type
အစငုတ္နွင့္ အလယ္ငုတ္ၾကား ခုခံမူတန္ဖိုးမွာ သိသာစြာ မေၿပာင္းလဲပဲ အလယ္ငုတ္နွင့္ အဆံုးငုတ္ၾကား ခုခံမူတန္ဖိုး
သိသာစြာ ေၿပာင္းလဲေစပါတယ္။

B type
အစငုတ္နွင့္ အလယ္ငုတ္ၾကား ခုခံမူ၊ အလယ္ငုတ္နွင့္ အဆံုးငုတ္ၾကား ခုခံမူတန္ဖိုးမ်ား တူညီစြာ ေၿပာင္းလဲပါတယ္။

C type
အစငုတ္နွင့္ အလယ္ငုတ္ၾကား ခုခံမူတန္ဖိုးမွာ သိသာစြာေၿပာင္းလဲၿပီး အလယ္ငုတ္နွင့္ အဆံုးငုတ္ၾကား ခုခံမူတန္ဖိုး
သိသာစြာ မေၿပာင္းလဲေစပါ။

Variable Resistor ရဲ႕ ခုခံမူ တန္ဖိုးနဲ႔ အမ်ိဳးအစားကို Resistor ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ေရးသားေဖာ္ၿပေပး
ထားပါတယ္။
Variable Resistor ရီစစၥတာမ်ားကို ငုတ္သံုးငုတ္ၿဖင့္ ( Mono ) ၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငုတ္ေၿခာက္ငုတ္ၿဖင့္ ( Stereo ) ၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆို ရီစစၥတာအေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္ေလး သိရွိနားလည္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ..........

No comments:

Post a Comment