ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Thursday, December 12, 2013

ပရိတ္၊ပဌာန္းပါဠိေတာ္ APK ဖိုင္မ်ား

ကိုျဖဴးသားေလးရဲ႕ Post ကိုျပန္တင္တာပါ …
၁။ ေမတၱာပုိ ့ ႏွင့္ ပရိတ္ၾကီး(၁၁) သုတ္ For Android
ဒီပေလယာ ထဲမွာ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ ေမတၱာပုိ ့ ႏွင့္ ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္ ကုိ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။
ဖုိင္ဆုိဒ္ကေတာ့ ၂၀.၄၅ မီဂါဘုိက္ရွိပါတယ္။
အသုံးျပဳလုိလွ်င္ ေအာက္ကလင့္ကုိ ကလစ္ျပီး ေဒါင္းယူႏုိင္ပါတယ္။
၂။ ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ၏ ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရိတ္ေတာ္ For Android
ဖုိင္ဆုိဒ္က ေတာ့ 57.65 MB ရွိပါတယ္။
ေအာက္ပါလင့္ကုိ ကလစ္ျပီး ေဒါင္းယူႏုိင္ပါတယ္။
၃။ ပရိတ္ၾကီး (၁၁) သုတ္ တရားေတာ္ For Android
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ပရိတ္ၾကီး (၁၁) သုတ္ တရားေတာ္ ကုိ ကြ်န္ေတာ္ အန္းဒရုိက္ဖုန္းအတြက္ ပေလယာေလး အျဖစ္ ဖန္တီးထားတာပါ။
ဖုိင္ဆုိဒ္ကေတာ့ ၁၀.၅၂ မီဂါဘုိက္ ရွိပါတယ္။
ေအာက္ပါလင့္ကုိ ကလစ္ျပီး ေဒါင္းႏုိင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment