ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, December 4, 2013

Resistor ( ရီစစၥတာ )

Resistor ဆိုသည္မွာ AC \ DC လ်ပ္စီးေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ Signal လို႔ ေခၚတဲ႔ အခ်က္ၿပလိွဳင္းမ်ားကို မူလစြမ္းအင္မွ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေလ်ာ့ခ် ခုခံေပးေသာ ပစၥည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ေလ်ာ့ခ်ခုခံနုိင္မူ တန္ဖိုးကို Ohm ၿဖင့္ သတ္မွတ္ပီး အပူဒဏ္ခံနိုင္မူကို Watt ၿဖင့္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

Resistor တစ္လံုးရဲ႕ ခုခံနိုင္မူကို Resistor ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ အေရာင္လိုင္းမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊
Code ဂဏန္းမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ အဆိုပါ အေရာင္လိုင္းမ်ား၊ Code ဂဏန္းမ်ား
ရဲ႕ တန္ဖိုးမ်ားကို သိထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆိုပါ Resistor ရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးကို သိနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အေရာင္လိုင္းမ်ားၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာမ်ား

ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးကို ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ အေရာင္လိုင္း ၄ လိုင္း၊ ၅ လို္င္းၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားတတ္ပါတယ္။
ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အေရာင္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

အနက္ေရာင္    = ၀
အညိဳေရာင္     = ၁
အနီေရာင္       = ၂
လိေမၼာ္ေရာင္   = ၃
အ၀ါေရာင္      = ၄
အစိမ္းေရာင္    = ၅
အၿပာေရာင္     = ၆
ခရမ္းေရာင္     = ၇
မီးခိုးေရာင္      = ၈
အၿဖဴေရာင္     = ၉
ေရႊေရာင္       = ဒသမ တစ္ေနရာ ၿဖတ္ရန္ ( အမွား ၅ % )
ေငြေရာင္       = ဒသမ နွစ္ေနရာ ၿဖတ္ရန္(အမွား၁၀%)
ဟု အေရာင္တစ္ေရာင္ခ်င္းစီမွာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခု သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ရီစစၥတာရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အေရာင္လိုင္းေတြရဲ႕ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို သိရွိပီးပီဆိုေတာ့ ရီစစၥတာတစ္လံုးရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးကို တြက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ အေရာင္လိုင္း ေလးလိုင္းနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာကို အရင္တြက္ၿပပါ့မယ္။
ပထမဆံုး ရီစစၥတာရဲ႕ အေရာင္လိုင္းေတြကို ေအာက္မွာၿပထားတဲ႔အတိုင္း သတ္မွတ္လိုက္ပါ.......
အဲဒီလို သတ္မွတ္ပီးသြားပီဆိုရင္ ေအာက္က တြက္နည္းေလးအတိုင္း အစားထိုးတြက္ၾကည့္ရေအာင္........
ပထမလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
ဒုတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
တတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း သုည(၀) အေရအတြက္ၿဖည့္ပါ။
စတုထၱလိုင္းရွိ အေရာင္က ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ အမွားရာခိုင္နွဳန္း ၿဖစ္ပါတယ္။

အခုပံုမွာၿပထားတဲ့ ရီစစၥတာကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္....(ညိဳ) (နက္) (ညိဳ) ေပါ့ဗ်ာ...
ပထမလိုင္းအေရာင္ (အညိဳေရာင္) = ၁
ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါဆိုေတာ့ (၁) ေပါ့ဗ်ာ...စပီေနာ္..
ဒုတိယလိုင္း အေရာင္ ( အနက္ေရာင္) = ၀
ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါဆိုေတာ့ ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္ေပါ့ဗ်ာ..( ၁၀ ) ေပါ့
တတိယလိုင္း အေရာင္ ( အညိဳေရာင္ ) = ၁
တန္ဖိုးအတိုင္း သုည အေရာအတြက္ၿဖည့္ပါဆိုေတာ့.. တန္ဖိုးက (၁) ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုးေပါ့။
(၁၀) ကို သုည တစ္လံုး ထပ္ၿဖည့္လိုက္ေတာ့ ( ၁၀၀ ) ေပါ့ဗ်ာ..။

အေရာင္လိုင္းသံုးလိုင္းကို တြက္လိုက္လို႔ ရလာတဲ႔ အေၿဖက ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူ တန္ဖိုးပါ။ခုခံမူတန္ဖိုးကို
Ohm နဲ႔ သတ္မွတ္တယ္ဆိုေတာ့ အေပၚမွာ တြက္ၿပလိုက္တဲ႔ ရီစစၥတာရဲရ ခုခံမူ တန္ဖိုးက 100 Ohm
လို႔ အေၿဖထြက္ပါတယ္ဗ်ာ။

ညိဳ နက္ ညိဳ = 100 Ohm ေပါ့။
စတုထၱလိုင္းက အမွားရာခိုင္နွဳန္းပါ။ အေပၚမွာက ေရႊေရာင္ဆိုေတာ့ အမွား ၅% ေပါ့။

ညိဳ နက္ ညိဳ ေရႊ = 100 Ohm 5% လို႔ အေၿဖထြက္လာပါတယ္။ လြယ္တယ္မို႔လားဗ် ။

No comments:

Post a Comment