ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, December 4, 2013

Diode ( ဒိုင္အုပ္ )

Diode (ဒိုင္အုပ္) ဆိုသည္မွာ လ်ပ္စီးေၾကာင္းမ်ားကို ဦးတည္ရာတစ္ဖက္တည္းကိုသာ သီးသန္႔ စီးဆင္းခြင့္ၿပဳေသာအီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဂုဏ္သတၱိေၾကာင့္ ဒိုင္အုပ္မ်ားကို လ်ပ္စီးၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေသာ ေနရာမ်ားမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။
ဒိုင္အုပ္ရဲ႕ ငုတ္တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ဆီကို Anode နဲ႔ Cathode လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
သာမန္ဒိုင္အုပ္ေတြမွာ ဒိုင္အုပ္ရဲ႕ ငုတ္တစ္ဖက္မွာရွိတဲ႔ အေရာင္လိုင္းေလးကို ၾကည့္ပီး Anode နဲ႔ Cathode ကို အလြယ္တကူပဲခြဲၿခားနုိင္ပါတယ္။


Diode ရဲ႕ သာမန္အလုပ္လုပ္ပံုမွာ
Anode မွ Cathode သို႔ အေပါင္းဗို႔ကိုသာ သီးသန္႔ စီးဆင္းေစပါတယ္။
Cathode မွ Anode သို႔ အနုတ္ဗို႔ကိုသာ သီးသန္႔ စီးဆင္းေစပါတယ္။


                                             (အေပါင္းဗို႔သာ စီးဆင္းခြင့္ၿပဳပံု)


                                              (အနုတ္ဗို႔ကိုသာ စီးဆင့္ခြင့္ၿပဳပံု)

Zener Diode ေတြကို ဗို႔အားတည္ၿငိမ္ေစရန္ အီလက္ထေရာနစ္ပါတ္လမ္းမ်ားမွာ အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။
Diode ရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဗို႔အားကို ၿဖတ္သန္းစီးဆင္းေစၿပီး သတ္မွတ္ဗို႔အားထက္ ေက်ာ္လြန္လာပါက Break Down ( ၿပိဳပ်က္) အေၿခေနကို ေရာက္သြားေစပါတယ္။ Zener Diode ရဲ႕ သတ္မွတ္ဗို႔အားကို ဒိုင္အုပ္ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ ေရးသားေဖာ္ၿပေပးထားပါတယ္။

SMD ဒိုင္အုပ္ေတြနဲ႔ အၿခား ဖြဲ႔စည္းပံုမတူတဲ႔ဒိုင္အုပ္မ်ားကိုေတာ့ Multimeter(မ်ိဳးစံုတိုင္းနိုင္ေသာ မီတာ) ၿဖင့္သာတိုင္းတာၿပီး ခြဲၿခားနုိင္ပါမယ္။
အီလက္ထေရာနစ္ပါတ္လမ္းမ်ားမွာ တြင္က်ယ္စြာ အသံုုးၿပဳၾကတဲ႔ ဒိုင္အုပ္ေတြကေတာ့
Rectifier Diode
Zener Diode
Switching Diode တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။
Diode တစ္လံုးရဲ႕ အမ်ိဳးအစား၊ အလုပ္လုပ္နုိင္မူ၊ဗို႔အားခံနုိင္မူတို႔ကို ဒိုင္အုပ္အခ်က္အလက္ဇယားမွာ ၿပည့္စံုစြာ ၾကည့္ရူေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment