ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, September 4, 2013

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ လက္ရိွ ဖုန္းေခၚဆိုခႏႈန္းထားမ်ား


ျပည္တြင္း

ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း

ၿမိဳ႕တြင္း - ၁ မိနစ္ ၁၅ က်ပ္
နယ္ေခၚဆိုခ - ၁ မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ (Trunk Call)
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား - ၁ မိနစ္ ၅၀ က်ပ္ (၆ စကၠန္႔လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ျဖတ္သည့္စနစ္ က်င့္သုံးထားသည္)

ျပည္ပ

ဖုန္းအားလုံး - ၁ မိနစ္ ၉၀၀ က်ပ္ (သို႔) ကန္ေဒၚလာ ၀.၉၀ ျပား (နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ေကာက္ခံပီး အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႏႈန္းထားကြဲလြဲပါသည္)

အင္တာနက္

GSM(EDGE) - ၁ မိနစ္ ၂ က်ပ္
WCDMA(3G) - ၁ မိနစ္ ၄ က်ပ္
CDMA800(Evdo) - ၁ မိနစ္ ၄ က်ပ္

SMS

မိုဘိုင္းဖုန္းအားလုံး - တစ္ေစာင္ ၂၅ က်ပ္

*ယခုႏႈန္းထားမ်ားသည္ One Time GSM 20 FEC ဖုန္းကတ္မ်ားနွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ၊ တခါသုံးကတ္မ်ားသည္ အဝင္အထြက္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ က်င့္သုံးထားၿပီး ေခၚဆိုခႏႈန္းထားမ်ားသည္ လည္း က်န္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ တူညီျခင္းမရိွပဲ နိုင္ငံျခားေခၚဆိုခႏႈန္းထားသာ တူညီပါသည္။

No comments:

Post a Comment