ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Tuesday, September 24, 2013

့Huawei ဖုန္းမ်ားအတြက္(သီးသန္ ့) ကုဒ္နံပါတ္မ်ား

Huawei ဖုန္းကိုင္တဲ ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္သိထားသင္ ့တဲ ့ကုဒ္နံပါတ္ကေလးေတြကိုစုစည္းထားေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ။အဂၤလိပ္လို
ေတြျဖစ္ေနေပမယ္ ့ဖတ္ရတာလြယ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္ ့ဘာသာမျပန္ေပးေတာ ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ။မရွင္းလင္းတာရိွရင္
ေအာက္ကလိပ္စာမွာေမးျမန္းလို ့ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

#8746846549 NAM SETTING & HARDWARE TEST
##1168453865 NAM SETTING & HARDWARE TEST
##5674165485 NAM SETTING & HARDWARE TEST
##147852 test mode
##8541221619 NV OR RUIM
##258741 restore
##3515645631 monitoring debug
##1857448368 version
*#06# esn
# Card does not boot, click on emergency call,Enter ##258741,Then launch keys, identification, you can reset the phone
Huawei ETS 668, 678, 688 Code for Debug mode
Test mode [##2][MENU][ Field service code ]
RF call [##5][Menu]
Debug screen [##44][Menu]
Debug screen [##33][Menu]

NV reset [##123][Menu]
CDG2 Test enable [##234][Menu]
CDG2 Test disable [##432][Menu]
Home only off [##460][Menu]
Home only on [##461][Menu]
Setup language china (ChinaTelecom) [##551][Menu]
Setup language eng/rus (SkyLink) [##552][ Menu]
Setup language eng/rus (Dialog) [##553][ Menu]
Initializing Phone [##777][Menu]
Enable to UIM and UIMless sw version [##846][Menu]
Setup factory mode only possible UIM sw version [##864][Menu]
and for huwai **951357 save
##159357 save ruim 2 non ruim or nonruim 2 ruim
Block debug code / Free debug code [##888][Menu]
Enable UTK Mode [##885][Menu]
Enable security mode [##456258##][menu][Service code ]
Use any card [*117049976#]
Huawei Secret Code.
#8746846549 NAM SETTING & HARDWARE TEST
##1168453865 NAM SETTING & HARDWARE TEST
##5674165485 NAM SETTING & HARDWARE TEST
##147852 test mode
##8541221619 NV OR RUIM
##258741 restore
##3515645631 monitoring debug
##1857448368 version
*#06# esn
##497613 2-System Test,5-Test Call, nam
##412365 sama sprti atas
##745698 version
##147852 test mode
##159357 R-UIM \ ROM-UIM
##258741 restore
##236985 == monitoring debug
*#06# – ESN
*+End – force download
##1236545874 Nam Setting & Hardware Test
##3214566871 Idem
##7412586793 Idem
##147852 Test Mode
##23895490582849521668 Nv Or Ruim
##258741 Restore
*#06# Esn
##2147683785 See Version
##3258967389 Same Above
##497613,2-System Test,5-Test Call, nam
##412365 sama sprti atas
##745698 version
##147852 test mode
##159357 R-UIM \ ROM-UIM
##258741 restore
##236985 == monitoring debug
*#06# – ESN
*+End – force download 
ဖုန္းနွင္ ့ပက္သက္တာေလးေတြအသစ္တင္တိုင္းfacebook ကေနဖတ္မယ္ဆိုရင္
ဒီမွာ like လုပ္ခဲ ့ပါ။

No comments:

Post a Comment