ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, September 11, 2013

Windows XP , 7 , 8 တို႕တြင္ Software မသံုးဘဲ WIFI ျပန္လႊင့္နည္း

Windows XP , 7 , 8 တို႕တြင္ Software မသံုးဘဲ WIFI ျပန္လႊင့္နည္း တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ခင္မ်..ဒါက
ေတာ့က်ေနာ္အရင္ကတည္းက တင္ခဲ့ဖူးပါတယ္..ဆိုဒ္ Hack လုပ္ခံရေတာ့ပ်က္သြားတယ္..ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္မသိေသးသူမ်ားအတြက္အသစ္ပါ..အဂၤလိပ္လိုေတြျဖစ္ေပမယ့္ရိုး
ရွင္းတဲ့ ၀ါက်ေတြနဲ႕ေရးထားတဲ့အတြက္လူတိုင္း ဖတ္တတ္မွာအေသအခ်ာပါ ( ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ရမွာပ်င္းတာ :D )..ကဲေလ့လာႏိုင္ၾကပါၿပီခင္မ်ာ။

1. Windows XP

1. Open up Control Panel from the start menu and head to Network Connections

2. Double Click the Wireless adapter from the networks list, then go to Wireless Networks tab then click Add
3. Enter the SSID (name) of the network, this will appear when scanning for it, and set the security Key you want then check the last checkbox (Ad-hoc) finally click OK
4. Finally go back to network adapters, double click the Internet connection adapter (Local network) then go to Advanced tab, check the box that says "Allow other network users to connect through this computer's internet connection" and select the Wireless adapter from the list then hit OK


2. Windows Vista and 7

1. Enter the Control Panel from the Start menu, then head to Network and Sharing Center 


2. Click Setup a new connection or network link
3. Scroll down and click Setup a Wireless ad-hoc


4. Enter the details of your WiFi hotspot : Appearing Name (SSID), Security Type and Password (Key) then click Next5. Finally activate the internet sharing by click the button "Turn On Internet connection sharing"
Note: If you can't find the option 'Turn On internet connection sharing' then go to the Local Network Adapter > Right Click > Properties > Sharing > Check the box 'Allow other network users to connect through this computer's internet connection'


3. Windows 8

To create a WiFi Hotspot in Windows 8 you need to perform some cmd commands in order to activate the hotspot and turn your computer into modem internet sharer. Here are the commands used in step by step:
1. Search for CMD then click Run as Administrator to run the command prompt with administrator privileges 
2. Run the following commands one by one:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=razor-tuts key=password

Note: Change razor-tuts to the SSID (name) of your wifi and password to the key you want to use.
netsh wlan start hostednetwork


netsh wlan show hostednetwork


3. The last command with "show" parameter will show you if the network was created successfully or not, here's an example of what it outputs:
4. Done! You just created a WiFi hotspot, now search for it using your iPhone, iPad, Android device or another Computer equipped with a Wireless adapter.

No comments:

Post a Comment