ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Sunday, November 10, 2013

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး

jas
Name :သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး
Version :1.0
Size : 1.44MB
Format : Apk
O/S : Android

သစ္သီး၀လံမ်ားကို အလြယ္တကူ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေစရန္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဤအသံုးခ်ပရိုဂရမ္တြင္ အပင္စိုက္ပ်ိဳးပံု၊ ေျမၾသဇာ အသံုးျပဳပံု၊ ေျမေနရာ အေနအထားမ်ားပါ၀င္တယ္။ ဤအသံုးခ်ပရိုဂရမ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ အပင္၏ အသံုး၀င္ပံုမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။No comments:

Post a Comment