ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, November 9, 2013

အင္းေလး

jas
Name :အင္းေလး
Version :1.0
Size : 5.48MB
Format : Apk
O/S : Android

ဤအသံုးခ်ပရိုဂရမ္သဥ၁္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး တင္စားေခၚေ၀ၚၾကေသာ အင္းေလးကန္အေၾကာင္း ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္တြင္ အင္းေလးကန္၏ ေျမပံု၊ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းပံုမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ား၊ ဒ႑ာရီမ်ား၊ ေျမတဥ၁္ေနရာမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားအေၾကာင္းလဥ၁္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အင္းေလးကန္ အေၾကာင္းသိလိုသူမ်ားအတြက္ အထူးအသံုး၀င္ေသာ အသံုးခ် ပရိုဂရမ္ျဖစ္တယ္။


No comments:

Post a Comment