ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Sunday, November 10, 2013

သီးစံုစိုက္ပ်ိဳးေရး၂

jas
Name :သီးစံုစိုက္ပ်ိဳးေရး
Version :1.0
Size :14.9 MB
Format : Apk
O/S : Android

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးနဥ၁္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ စုိက္ပ်ဳိးနဥ၁္း ပညာမ်ားကို ေရးသားထားေသာ အသံုးခ်ပရိုဂရမ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးအႏွံ စိုက္ပ်ိဳးနဥ၁္းမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရပါတယ္။ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိုလဥ၁္း ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ မိမိတို႔ျခံတြင္ ကုိယ္တိုင္ ကိုယ္က် စုိက္ပ်ဳိး ၾကဥ၁့္ၾကပါစို႔။


No comments:

Post a Comment