ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Monday, March 7, 2016

1G,2G, 3G, 4G ဆက္သြယ္ေရးနစ္ ႏွိုင္းယွဥ္ျခင္း

အၾကမ္းဖ်ဥ္း ရွင္းျပရံုေလးပါ။ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ Wireless Communication နည္းပညာစာအုပ္ေတြ မွာ အက်ယ္တစ္ဝင့္ ရွင္းလင္း ထားပါတယ္။ ယခုက သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိရန္ ေရးသားမွ်ေဝ လိုက္ရ ပါတယ္။ ... 1G - အသံပဲ ပုိ႔ႏိုင့္၊ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာ အေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေပၚခဲ့ဖူးတဲ့ ဆယ္လူလာ ဖုန္းေတြပါ။ ဆယ္လူလာေတာင္ Analogue Signal သံုးတဲ့ ဆယ္လူလာျဖစ္ျပီး လိုင္း က ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ 2G - အသံ အျပင္၊ Data ပါ Transfer လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ သူကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆယ္လူလာ အဆင့္ေရာက္သြား ပါျပီ။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္က ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မွာ အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ GSM, CDMA, TDMA တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 2.5G - 2G ကို အဆင့္အနည္းငယ္ ျမင့္လိုက္တာပါ။ ဒီေတာ့ Data Rate ပိုျမင့္လာတာ ထူးျခားသြားပါတယ္။ 3G - သူကေတာ့ အသံလည္းရ၊ အခ်က္အလက္လည္းရ၊ ဗီဒီယို signal ပါပုိ႔လို႔ရတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ပါ။ အင္တာနက္ ပါ အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္။ လက္ရွိ ကမၻာမွာလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနဆဲပါ။ 3G, W-CDMA တို႔လို ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 4G - 3G ထက္ပိုအဆင့္ျမင့္သြားပါျပီ။ LTE လို႔ ဥေရာပမွာ ေခၚဆုိေပမယ့္ 4G နဲ႔ LTE မွာကြဲျပားမွု အနည္းငယ္ ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ တူတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ -- Ref: Cisco Aung Kham (TSJ team) Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment