ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Tuesday, July 16, 2013

မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို ဖုန္းကတစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္မည္
မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို ဖုန္းကတစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္မည္

မိုဘိုင္းအင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သူေတြအတြက္

 ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔က စၿပီး မက္ေဆ့ခ်္ နံပါတ္ 133 ကတစ္ဆင့္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီလို႔

 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဦးေက်ာ္စိုးထံက သိရပါတယ္။

ကနဦးေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ယခင္အင္တာနက္ေလွ်ာက္တုန္းက

 ႏႈန္းထားအတိုင္း က်ပ္ တစ္ေသာင္း က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ၿပီး ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ ဖုန္းထဲမွာ ၾကိဳတင္ေငြ က်ပ္ တစ္ေသာင္းရွိဖို႔လိုပါတယ္။ 

ေလွ်ာက္ထားသူေတြအေနန႔ဲ မက္ေဆ့ခ်္နံပါတ္ 133 ကို ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမွာပါ။

 စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း အင္တာနက္ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္

 လက္ခံရရွိေၾကာင္းကို စာတို မက္ေဆ့ခ်္အေနန႔ဲ “You have order data service successfully” ဆိုၿပီး 

မက္ေဆ့ခ်္ျပန္ပို႔ေပးလာခ့ဲရင္ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ထားမႈ ၿပီးေျမာက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

မက္ေဆ့ခ်္ေရာက္တာန႔ဲ တစ္ျပိဳင္နက္ ဖုန္းမွာ အင္တာနက္ကို အလိုအေလ်ာက္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

အင္တာနက္အသုံးျပဳခအတြက္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကို တစ္မိနစ္ကို ႏွစ္က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး

 စီဒီအမ္ေအန႔ဲ သရီးဂ်ီဖုန္းအတြက္က တစ္မိနစ္ကို ေလးက်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment