ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, June 29, 2013

Microsoft Windows 8.1 Preview ISO ေဒါင္းယူႏိုင္ပါျပီ (New Update)


Microsoft Windows 8.1 Preview  ISO ကို Microsoft official website ကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါျပီ... စိတ္ဝင္စားရင္ ေအာက္က Link ေတြကတဆင့္ ေဒါင္းယူႏိုင္ၾကပါတယ္...:။

Microsoft released Windows 8.1 Preview yesterday for the public. The preview was available as download from Windows Store, today Microsoft has released ISO files which can also be used to install Windows 8.1 preview offline.

Windows 8.1 Preview ISO files (.iso) are provided as an alternative to downloading Windows 8.1 Preview through Windows Store. You should only use the ISO files if you are an advanced user and want to install the preview on another partition, another PC, or a virtual machine. Otherwise, we strongly recommend that you download Windows 8.1 Preview from Windows Store.


To install Windows 8.1 Preview from an ISO file, you must first convert the ISO file into installation media stored on a DVD or a USB flash drive.

If you’re using Windows 8, follow these steps to install Windows 8.1 Preview from an ISO file:
  • Download the ISO (.iso) file.
  • Double-tap or double-click the ISO file.
  • Double-tap or double-click setup.exe and follow the steps.

If you’re using Windows 7, the easiest way to convert an ISO file to a DVD is to use Windows Disc Image Burner. On a PC running Windows XP or Windows Vista, a third-party program is required to convert an ISO file into installable media—and DVD burning software often includes this capability.

Click Here to Download For 64bit
 
Click Here to Download Fro 32bit
 
 

Product Key: NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F

 

No comments:

Post a Comment