ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, September 26, 2015

မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယခုႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းဝတ္စုံ အခမဲ့ ပံ့ပိုးေပးမည္

 
 
 
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၉

အခမဲ့ မူလတန္းပညာေရး စီမံကိန္းအတြက္ လာ မည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ မူလတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းဝတ္စုံ ယူနီေဖာင္းမ်ား အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားက ဧၿပီလ ၂၄ ရက္တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ယခင္ ေက်ာင္းလခေၾကးႏွင့္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို အခမဲ့ ပံ့ပိုးေပးရာမွ လာမည့္ႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းဝတ္စုံ ကိုပါ ပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရး မွဴးမ်ားက တင္သြင္းေသာ ေက်ာင္းသားစာရင္းမ်ားအလိုက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား ေထာက္ပံ့ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ကမာၻ႔အမ်ဳိးသမီးဖိုရမ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရ ီက ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း ေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံတစ္စုံစီ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္စီ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကိုမူ လာမည့္ႏွစ္တြင္ မပံ့ပိုးေတာ့ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ထံမွ သိရွိရသည္။

ေက်ာင္းဝတ္စုံ ပံ့ပိုးေပးရန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စာရင္းကို ႀကဳိတင္ေတာင္းခံထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ပညာေရးမွဴးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွသာ ေက်ာင္းဝတ္စုံ ပံ့ပိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္ အျပည့္အစုံ ကို သိရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ႏွင့္တိုင္း ပညာေရးမွဴးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကုစားစာေမးပြဲ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ျဖန္႔ေဝမႈ အေျခ အေနႏွင့္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းမ်ား စီစဥ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၅ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေဝရရွိခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment