ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Saturday, November 9, 2013

လူေတြခ်စ္ခင္မႈရေအာင္

jas
Name :လူေတြခ်စ္ခင္မႈရေအာင္
Version :1.0
Size : 2.26MB
Format : Apk
O/S : Android

လူေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကိုရေအာင္ နဥ၁္းလမ္းေလးေတြေဖာ္ျပထားတယ္။ နဥ၁္းလမ္းေလးေတြ က်င့္သံုးရင္းလူေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈကို ရၾကပါေစ။


No comments:

Post a Comment