ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, November 6, 2013

သခ်ၤာတြက္စာ

jas
Name :သခ်ၤာတြက္စာ
Version :1.0
Size :2.6 MB
Format : Apk
O/S : Android

သူငယ္တန္း သခ်ၤာတြက္စာ စာအုပ္မွ အေပါင္းအႏုတ္ ပုစာၦမ်ားကို ကေလးမ်ား စိတ္၀င္ စားေအာင္ အမွားအမွန္ေရြးျခင္း ပံုစံျဖင့္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကၡရာ ဂဏန္းမ်ား ေပါင္းႏုတ္ျခင္း အျပင္ ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေပါင္းႏုတ္ျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။


No comments:

Post a Comment