ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, November 9, 2013

ကေလးအဘိဓာန္

jas
Name :ကေလးအဘိဓာန္
Version :1.0
Size :7.15 MB
Format : Apk
O/S : Android

ဤအသံုးခ်ပရုုိဂရမ္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ သဒၵါမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရဥ၁္ရြယ္၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ စကားစု မ်ားကို ႏွိပ္လုိက္လွ်င္ ျမန္မာစာကို ေဖာ္ျပေပးထားသျဖင့္ ကေလးမ်ားကိုယ္တုိင္ မိမိတို႔၏ သဒၵါမ်ားကိုလဥ၁္း ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ႏုိင္မဥ၁္ ျဖစ္တယ္။


No comments:

Post a Comment