ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Sunday, November 10, 2013

၂၁ ရာစုဗဟုသုတ

jas
Name :၂၁ ရာစုဗဟုသုတ
Version :6.1
Size : 1.85MB
Format : Apk
O/S : Android
ဤအသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္ဟာဆိုရင္ ၂၁ ရာစုမွာ အသံုးျပဳေနေသာ လူသံုးပစၥည္းမ်ား၊ လူ၏ခႏၶာကိုယ္မ်ား၊ သံုးစဲြေနေသာ ေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရးမ်ား အပါအဝင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဖာ္ျပေပးထားေသာ အသံုးခ်ပရိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ အရာမ်ားကို ဤအသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုတဥ၁္းျဖင့္ စံုလင္စြာ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ရဥ၁္ရြယ္ပါတယ္။


No comments:

Post a Comment