ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Thursday, October 20, 2016

MEC Sim Card မ်ားမွတ္ပံုတင္နည္း

MEC Sim Card မ်ားမွတ္ပံုတင္နည္း
****************************************

1.MECTel CDMA 800MHz SIM Card မ်ားကိုမွတ္ပံုတင္ျခင္း (registration) ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေဖာ္ျပပါ ဆိုင္လိပ္စာမ်ားတြင္ MECTel CDMA 800MHz SIM Card ထည္႔ထားေသာမိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔ အမည္ေပါက္ျပဳလုပ္မည္႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကတ္ပိုင္ရွင္၏ အမည္ ၊ အဘအမည္ ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္၊ လ ၊ ခုႏွစ္) ၊ လူမ်ိဳး / ႏိုင္ငံသား ၊ က်ား / မ ၊ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင္႔တကြ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားကတ္ (သို႔မဟုတ္) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကတ္ တစ္ခုခု၏ မူရင္း ၊ မိတၱဴတို႔ျဖင္႔စာရင္းေပးသြင္း မွတ္္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီး MECTel CDMA 800MHz SIM Card ပိုင္ရွင္ကိုယ္တုိ္င္မလာေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ကိုယ္စားလူလႊတ္၍ လာေရာက္ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက MECTel CDMA 800MHz SIM Card ပိုင္ရွင္၏ မွတ္ပံုတင္္မူရင္းမိတၱဴ တုိ႔ႏွင္႔တကြ ကိုယ္စားလာေရာက္ျပဳလုပ္မည္႔သူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ မိတၱဴ တို႔ပါရွိမွသာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေၾကာ္ျငာ အပ္ပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္း
Starmart nine mile showroom ၊ ၉မိုင္ ၊ Ocean center ေဘး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုနၿ္မိဳ႕။ ဖုန္း-၀၉၃၃၀၀၁၂၉၈
Mobile Customer Care အမွတ္ ၁၂၅ ၊ ပန္းဆိုးတန္းေအာက္လမ္း၊ ေၾကးနန္းရံုးေဘး၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ဖုန္း-၀၁၃၉၁၈၁၄၊ ၀၁-၃၉၁၈၁၅
S-Power- စ/၈ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း ၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္ ၊ ပဒုမၼာေဘာလံုးကြင္းအေနာက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း ၀၉-၇၉၅၀၀၃၂၁၅
S-Power အမွတ္ (၉၃) / ဘီ ၊ ၁၇ / ၁၈ ၊ က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီး ၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၇၉၅၀၀၃၂၁၅
S-Power အမွတ္ (၁၅) လိႈင္ျမစ္လမ္း ၊ ေပါက္ေတာဝမီးပိြဳင္႔အနီး ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၁၁၄၀၈
နဝရတ္စတိုး အမွတ္ (၁၆၇)၊(၁)ရပ္ကြက္၊ ၁၁ေကြ႕၊ ေတာင္ငူလမ္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၉၇၄၀၁၁၁၂၂
ရတနာေရႊျပည္မိုဘိုင္း အမွတ္-၄၉၀-၅၀၀၊ေျမညီထပ္၊၂ရပ္ကြက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၀
Shwe Taik-အမွတ္(၂၉၅/၃၀၁)၊အေနာ္ရထာလမ္း၊ကုန္ေဈးတန္းလမ္းႏွင္႔ (၂၇)လမ္းၾကား၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။၀၉-၇၉၀၁၄၄၅၀၉
မြန္ျပည္နယ္
ရံုးခြဲအမွတ္(၃၀)၊ပုလဲလမ္းႏွင္႔ရတနာလမ္းေထာင္႔၊မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္။ ဖုန္း ၀၉-၇၉၆၃၉၄၉၃၀
ကိုျမသိန္း-ၿမိဳ႕မအလယ္လမ္း၊က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၇၉၆၃၉၄၉၃၀
ရခုိင္ျပည္နယ္
တိုင္းလံုးဟိန္းကုမၸဏီလီမိတက္ အမွတ္ (၁၅၁) ၊ ပန္းျခံလမ္း ၊ ေမာလိပ္ရပ္ကြက္ ၊စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၂၆၄၂၈၉၆၂၈ ၊ ၀၉-၃၄၀၀၁၈၀၈၀
ရွမ္း(အေရွ႕)
ၿဖိဳးသစ္(ကုန္စံုဆိုင္) ေနာင္ခမ္းရပ္ကြက္(၃)၊ေလယာဥ္ကြင္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း ၀၉-၇၇၈၅၃၀၇၉၀၊ ၀၉-၅၂၅၂၃၀၁
ပြင္႔စတိုး အမွတ္(၁)၊ေလယာဥ္ကြင္းလမ္း၊ဝိန္းမရပ္ကြက္(၃)၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း ၀၉-၄၉၀၃၁၀၅
ရန္ရွင္း(ကုန္စံုဆိုင္)အမွတ္ (၁၁)ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ရန္ရွင္း(၂)မိုင္းကိုးအုပ္စု၊မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၂၆၁၀၆၁၇၁၃
ဂဲနက္(စ္)ဖုန္းဆိုင္ အမွတ္(၃/၄)ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မတာဟိုခမ္းရပ္ကြက္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။ဖုန္း ၀၉-၅၂၄၀၈၃၈
ေဒၚသီတာေအာင္-ေဆးရံုလမ္း၊ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ မိုင္းတုံၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၂၈၂၂၅၄၉၁
ရွမ္း(ေတာင္)
New World အမွတ္(၂၄/၂၅)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္းရပ္၊ ေတာင္ႀကီး ။ ဖုန္း-၀၈၁-၂၁၂၅၅၃၈၊ ၀၈၁-၂၀၂၀၂၂၊၀၉-၃၁၈၄၅၅၅၅
Cinderella -လ/၉၂ ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင္႔လမ္းမေတာ္လမ္းေထာင္႔ ေတာင္ႀကီး။ ဖုန္း ၀၈၁-၂၀၀၁၈၈၊၀၈၁-၂၀၂၁၅၆
ရွမ္း(ေျမာက္)
က်ားေခါင္း -အမွတ္ ၃၁၊ သိႏၵီလမ္း၊၂ရပ္ကြက္၊လားရႈိးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၈၂-၂၅၃၉၉၊၀၈၂-၂၆၅၉၉
ေနျပည္ေတာ္
Linn IT & Mobile Mart အမွတ္ (၁၄/၅၈၅)၊(၄)လမ္း၊ ေပါင္းေလာင္း(၁)၊ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊ပ်ဥ္းမနား။ ဖုန္း ၀၆၇-၂၂၈၈၄
Linn IT & Mobile Mart အမွတ္(၁၁/၇)ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရန္ေအာင္(၁)ရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနား။ ဖုန္း ၀၆၇-၂၆၈၈၄
Linn IT & Mobile Mart အမွတ္ (၁၁၇)၊သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊ ဇဗၺၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၆၇-၄၁၄၈၈၄
IT Spectrum & Mobile Mart ပ-၂၃၂၊ၿမိဳ႕မေစ်းပြဲရံုတန္း၊ ဇဗၺၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၆၇-၄၂၂၈၈၄
Manchester Mobile -ရန္ကုန္-မႏ ၱေလးလမ္းေဘး၊ လယ္ေဝး ။ ဖုန္း ၀၉-၃၀၃၀၀၀၀၀
ပဲခူးတိုင္း
ဝင္းကမၻာ ၁၇/ ၁၄၀ ၊ကုန္သည္လမ္း ၊ေတာင္ငူၿမိဳ႕။ဖုန္း ၀၉-၅၁၉၄၄၅၄
ေကာင္းစတိုး -ရန္ကုန္/ ျပည္လမ္း၊ အင္းမ-ေရျပာ Mobile Electronic center
လိႈင္း စတိုး- ရန္ကုန္/ ျပည္လမ္း၊ အင္းမ-ေရျပာ Mobile Electronic center
AEC စတိုး -၂၉၆/ေဈးလမ္းေထာင္႔၊ျပည္။
ျပံဳးစတိုး -မီးပိြဳင္႕ ေထာင္႔ /သာယာဝတီၿမိဳ႕။
စစ္ကုိင္းတိုင္း
ငုဝါ မိုဘုိင္း - ေဈးအေရွ႕ဘက္ ၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၇၈၅၁၄၇၇၀၈
မေကြးတိုင္း
ဟသၤာညီေနာင္ မိုဘုိင္း - အမွတ္(၃)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း ၊မေကြးၿမ္ိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၅၃၄၀၂၃၀
ဟသၤာညီေနာင္ မိုဘုိင္း- မင္းဘူး-စကု လမ္းမႀကီး၊ ကုလားကုန္းထိပ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း၀၉-၅၃၄၀၂၃၀
ကရင္ျပည္နယ္
ေရႊဖုန္းဆည္ အမွတ္(၂)/၁၄၊သစၥာလမ္း၊ဘားအံၿမိဳ႕။ဖုန္း ၀၉-၇၉၆၃၉၄၉၃၀
တနသၤာရီတိုင္း
C4E Mobile အလယ္ကၽြန္းရပ္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။၀၉-၄၀၁၅၂၅၅၅၃
မႏ ၱေလးတုိင္း
Yee Shinn Mobile လမ္း ၈၀ ။ ၃၄လမ္း-၃၅လမ္း ၾကား ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕။ဖုန္း ၀၂-၃၀၈၃၂
Power Mobile Center လမ္း၃၀၊ ၇၂-၇၃လမ္းၾကား၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၃၃၁၀၀၀၀
Power Mobile Center လမ္း၃၅၊ ၇၃-၇၄လမ္းၾကား၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၃၃၃၀၀၀၀
Power Mobile Center ၁၂လမ္း၊ ၈၀-၈၁လမ္းၾကား၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၃၃၂၀၀၀၀
Power Mobile Center ၂၂လမ္းႏွင္႔ ၈၂လမ္းေထာင္႔၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၃၃၅၀၀၀၀
Power Mobile Center ၈၆လမ္း၊ ၂၆ႏွင္႔ ၂၇လမ္းၾကား၊ ေဈးခ်ိဳ၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၀၇၉၇၀၀
Power Mobile Center မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ၆၀ႏွင္႔ ၆၁လမ္ၾကား၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၃၃၄၀၀၀၀
Power Mobile Center ၅၈လမ္းႏွင္႔ ေအာင္ဆန္းလမ္းေထာင္႔။ ဖုန္း၀၉-၃၃၃၃၃၂၅၈
Mobile Mother ၄၉လမ္း၊မၪ ၨဴလမ္းႏွင္႔ ႀကိဳ႕လမ္းၾကား။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၄၉၉၉၉၆
Mobile Mother ၂၆လမ္း၊၇၆လမ္း ႏွင္႔ ၇၇လမ္းၾကား၊ခ်မ္းေအးသာဇံ။ ဖုန္း ၀၂-၇၂၀၄၁၊ ၀၉-၅၁၀၅၅၄၈
Mobile Mother အမွတ္ (၄)၊၆၂လမ္း၊မေနာဟရီလမ္း ႏွင္႔ ခိုင္ေရႊဝါၾကား။ ဖုန္း ၀၉-၇၉၁၄၄၄၂၁၃
Moon Star-3 ၅၆လမ္း၊ ဘုရင္႔ေနာင္လမ္းႏွင္႔ ေအာင္ေဇယ်ာလမ္းၾကား။
ဖုန္း ၀၉-၇၉၇၇၄၄၅၅၇၊၀၉-၇၉၇၇၄၄၅၅၈
Ever Success အမွတ္(c - ၃ / ၇)၊၆၂လမ္း၊ ဇလပ္ဝါလမ္းေထာင္႔ ၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း ၀၉-၄၂၂၄၄၅၅၀၀၊၀၉-၃၆၃၁၀၉၉၉
Horizon အမွတ္(၆)၊ဝိုင္အမ္ဘီေအလမ္းႏွင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင္႔ ၊ ျပင္ဦးလြင္။ဖုန္း ၀၉-၂၅၉၉၉၅၁၉၉
Ko De De ပန္းထိန္တန္းရပ္၊ၿမိဳ႕မ(၄)၊မိတီၳလာ။ဖုန္း ၀၉-၃၃၀၀၀၀၆၂
Yee Shin Mobile လမ္း၈၀၊ ၃၃-၃၄ၾကား။ ဖုန္း ၀၉-၇၃၅၁၈၈၈၈
ဧရာဝတီတိုင္း
စည္သူမိုဘိုင္း အမွတ္(၂၃၄)၊ဦးဘခ်ိဳလမ္းႏွင္႔ (၁၂)လမ္းေထာင္႔ ၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၂၂၅၁၄၃၁၁
Snow Mobile အမွတ္(၉၇)၊အေနာ္ရထာလမ္း၊အိမ္မဲၿမိဳ႕။ဖုန္း ၀၄၂-၈၅၇၄၄
ၾကည္တာ-စတိုး ၂ အမွတ္(၁၁၈)၊လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင္႔ သြန္းဘုရားလမ္းေထာင္႔ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၁၆၉၇၅၅၅
Golden Star Mobile ေဆးရံုလမ္း၊ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕။ဖုန္း ၀၉-၇၉၄၄၈၆၆၉၀
ဦးပင္ဟုန္ အမွတ္(၁၃၇)၊အေရွ႕လမ္းမေတာ္၊အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊အသုတ္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း ၀၉-၄၂၁၀၄၃၇၁၂
ေရႊနဂါးမိုဘိုင္း အမွတ္(၁၅)၊ေရႊေတာင္လမ္း၊ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕။
ဖုန္း ၀၉-၇၉၄၄၉၉၀၀၅
ပိေတာက္မိုဘိုင္း ပါေမာကၡဦးေအးေမာင္လမ္း၊ေရႊဆိုင္းတန္းေရွ႕ ၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၂၁၀၄၃၇၁
ကယားျပည္နယ္
Technoworld Mobile -အမွတ္(၁၀)၊ကႏ ၱာရဝတီလမ္း၊မင္းစုရပ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕။ဖုန္း ၀၉-၇၉၀၁၈၄၉၅၃
အခက္အခဲရွိပါက 3456 Complaint Center သို႔မဟုတ္ 1212 Call Center သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
သုဝဏၰနည္းပညာ

No comments:

Post a Comment